Friska patienter förklarar lägre utgifter för vård i Uppsala

I veckan som gick konstaterade olika medier att primärvården i Uppsala kostar minst i landet per invånare. Vad betyder det? Att vi i Uppsala är snålast i landet?

Nej då. Om det vore så skulle vänstern ha kastat sig över oss i majoriteten för länge sedan. Men det är tyst från oppositionsbänken och det har sin enkla förklaring. Primärvårdens problem i Uppsala är inte att den får för lite pengar, utan att den fram till i höstas saknade ledning och organisation. Nu efter makskiftet börjar vi få hyfs och ordning.

Skillnaden i utgifter mellan vårt landsting och andras beror i första hand på att vi har en ung befolkning. I vårt län utförs också hemsjukvården till stor del av kommunerna.

När man jämför kostnaden per invånare mellan olika län måste man också ta produktiviteten i beaktande. Vad får man för pengarna? Typiskt för ineffektiva verksamheter är som bekant att de kostar mycket. Att ett landsting spenderar mycket pengar på primärvården är inget säkert tecken på kvalitet.

_______________
Andra bloggar om: , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: