Etanolen blir billigare

Regeringen lovar att arbeta för att avskaffa EU-tullarna för utomeuropeisk etanol. Det är bra. Lyckas vi med det kommer vi att ha tagit ett mycket stort steg mot grönare bilism. Etanolen kommer sannolikt att vara det bränsle som vid sidan av el och rapsdiesel kommer att ersätta bensinen.

Med avskaffade tullar blir det lönsamt att köra på etanol. Idag tjänar man tyvärr inget på att köra på etanol eftersom motorn bränner så mycket mer etanol än vad den bränner bensin. Det går på ett ut ungefär. Dock med fördelen att man bidrar till att minska nationens oljeberoende, vilket är en god handling i sig.

Det här visar också att alliansregeringen tar miljöfrågorna på lika stort allvar som förra regeringen, minst. Frågan om sänkta tullar på etanol kunde förra regeringen också fört upp på agendan, men gjorde aldrig det. Det är också tack vare alliansregeringen som försäljningen av etanolbilar har fördubblats bara i år.

_______________
Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: