Varför är spädbarnsmord inte riktiga mord?

Jag vill fortsätta på temat om barns rättssäkerhet. Fortfarande är vår samhälle oerhört diskriminerade gentemot barn. Att tala om ofödda barns rättigheter är i det närmaste omöjligt, för den som inte vill bli brännmärkt offentligt. Men även födda barn anses av vårt samhälle som mindre värda.

Det mest flagranta exemplet på detta hittar man i brottsbalken. Om mord står det att den som berövar en annan livet ska dömas till minst tio års fängelse, och om det är dråp ska det bli minst sex år i fängelse. Men det här gäller inte för spädbarn. För i samma lag står det:

3 § Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i
svårt trångmål, dömes för barnadråp till fängelse i högst sex år.

En kvinna kan alltså slå ihjäl sitt nyfödda barn utan att det kallas mord. Det heter istället “barnadråp” och kan inte straffas hårdare än med sex års fängelse.

Är det någon som tror att en liknande lagtext skulle accepteras gentemot någon annan grupp i samhället? Vad skulle hända om lagen sa att en man som slagit ihjäl sin hustru medan han befunnit sig i ett “upprivet tillstånd eller svårt trångmål” ska få ett mildare straff, och att rubriceringen inte ska vara mord utan “hustrudråp”? En sådan lag skulle aldrig accepteras. Ingen vettig människa kan ju tycka att ett “upprivet tillstånd” är en giltig ursäkt för att slå ihjäl någon.

Hur kan vi ha en lag som dömer ut mildare straff för mord på spädbarn? Moraliskt sett är det obegripligt. Varje människoliv ska ju värderas lika.

Däremot är det inte svårt att förstå varför det har blivit på det här viset. Vuxna har mer makt än barn, och som alla andra maktägande grupper ser de i första hand till sina egna intressen. Detta gäller tyvärr även samhällets allra snällaste grupp – mammorna. Samtidigt tror jag att den dag samhället får upp ögonen för hur felaktig denna lagtext är kommer också mammorna att vara den grupp som först av alla begär att den ska ändras.

_______________
Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

5 reaktioner till “Varför är spädbarnsmord inte riktiga mord?”

 1. Nej, det handlar inte om psykos, utan om en handling som begås av en mentalt frisk människa, vilket framgår av lagtexten.

  Den framgår visserligen bara underförstått, men som påpekats straffas en mentalt sjuk person inte alls. I det här fallet talar dock lagen om att ett mildare straff ska utdelas, vilket förutsätter att personen ifråga är mentalt frisk.

  Lagen talar således om en mentalt frisk människa som slår ihjäl ett barn och får ett mildare straff än om hon hade slagit ihjäl en vuxen.

  Och för att dra denna slutsats räcker det med att läsa lagtexten. Någon doktorsexamen behövs inte.

 2. Trams, det är kvinnor som lider av förlossningspsykos, de vill inte ha barbet. Jättelätt för män att förstå. Verkligen… I århundranden har kvinnor blivit avrättade för detta brott. Som det är män som är upphovet till. De gjorde kvinnor gravida och drog. Kvinnan blev kvar och sedd som sämre med ett “oäkta” barn…

  Jag tycker inte ens att det är ett brott att ta livet av barn man inte vill ha. Den du… Bit i den. Läskigt va..?

 3. Stefan har rätt, det är frågan om en “frisk” kvinna (annars blir hon överlämnad till rättspsykiatrisk vård), som får ett lägre straff för att kvinnor ofta är labila efter förlossning. Eftersom möjligheten att överlämna allvarligt psykiskt störda personer till vård finns, så borde det inte behöva finnas ett uttryckligt undantag för barnadråp i lagen. Det om något är väl ojämställt och framställer kvinnor som svagare än männen? Hur många män är det inte som också är labila efter det att de har blivit pappor, även om barnet är efterlängtat av båda? – Det Evaave skriver tycker i alla fall jag är läskigt, om det hon menar är att ta livet av ett barn efter födseln: är det inte heller ett brott att ta livet av en maka/make eller ett tonårsbarn man inte “vill ha”?

Kommentarer är stängda.