Bevara Sverkerskolan!

I Uppsala kommer ett antal skolor att läggas ned på grund av det blivit färre elever i kommunen. Just i min del av kommunen, Luthagen, är det dock inte så. Här kommer tvärtom elevunderlaget att växa.

Trots detta har hjärnorna på fastighetskontoret i stadshuset, ivrigt påhejade av den förra politiska ledningen (s, v, mp) kommit på den brajta idén att Sverkerskolan ska stängas.

Sverkerskolan är från 1905. Det är alltså en gammal byggnad, i vilken det fortfarande bedrivs undervisning. Men byggnaden är sliten efter flera års försummat underhåll. (Vänsterns planer var att riva skolan och sälja tomtmarken.) En upprustning blir därför sannolikt dyr.

Skolan bör dock bevaras även om det blir dyrt. Det är inte skolans fel att vänstern hållit tillbaka nödvändiga upprustningar. Det behövs en skola i området och ett ovärderligt kulturarv skulle gå förlorat om Sverkerskolan stängdes.

Kan vi lägga hundratals miljoner på ett vräkigt skrytbygge för vuxna – Musikens hus – kan vi lägga några enstaka miljoner på att rädda ett kulturellt minnesmärke för barn.

Vill du veta mer om arbetet för att bevara Sverkerskolan kan du gå till http://moderat.se/luthagen.

Dela med andra:

4 reaktioner till “Bevara Sverkerskolan!”

  1. Helt rätt! Det vore trevligt om det fanns kvar några fina hus i Uppsala. De som beslutade om Musikens hus borde omyndigförklaras.

  2. Stefan,
    Vad kan man konkret göra för att bidra till att bevara Sverkerskolan? Kan man skriva till någon politiker, underteckna någon lista, eller vad? Moderaternas hemsida gav väl inget mer än att visa att man tycker att det är en viktig fråga – för moderaterna i luthagen.

  3. Gör om denna skola till friskola istället så kan ni behålla den och driva den fritt (eller mer fritt i alla fall) från politikernas godtycke. Är det verkligen ingen av er som har kommit på iden att ta över den och driva den som friskola?

Kommentarer är stängda.