God Jul (bloggen tar semester)

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad.

Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: “Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: “Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: “Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn.

Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.

* * * * * *

Med dessa ord av Lukas önskar jag alla läsare en God Jul.

Bloggen tar semester och återkommer i januari. Kommentarerna stängs av under tiden.

/Stefan

Massflykt ur A-kassan är inget problem

De senaste siffrorna från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar att nästan 400 000 personer lämnat A-kassan under året. Är det ett problem? Vänstern kommer naturligtvis hävda det. Men varför? Många av dem som lämnar a-kassan har trygga anställningar och kan mycket väl överblicka sin anställningssituation. Varför ska de vara med i a-kassan?

Några lämnar säkert a-kassan bara därför att de tycker att avgiften är för dyr. Inte heller det ser jag som ett problem. Tvärtom är det ett sundhetstecken. Genom de höjda avgifterna har det blivit tydligare för var och en att se vad arbetslöshetsförsäkringen verkligen kostar. Förut doldes kostnaden i statens gigantiska budget. Ingen förstår hur mycket pengar flera miljarder i en statsbudget är, men ett par hundralappar i plånboken kan man relatera till.

Kompensationen för den höjda avgiften kommer i form av sänkt inkomstskatt.

_____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Så kan du också stjäla pengar ur Allmänna arvsfonden

Vill du också stjäla några hundratusen ur Allmänna arvsfonden? Det är enkelt. Hitta på ett idiotiskt projekt om att bryta ned könsroller eller nåt liknande och pengarna är dina.

Jag prenumerar på Olle Wästbergs nyhetsbrev. I det senaste numret visar han exempel på vad pengarna verkligen går till:

Man kan föreställa sig ett par som dör barnlöst och som har byggt sitt egna hem ­ som sedan visar sig vara värt åtskilligt. Vad kan då pengarna från ett strävsamt liv gå till?

Stiftelsen Fabula Storytelling har fått 1,6 miljoner kr för “ett treårigt modellutvecklingsarbete för att förankra det unga muntliga berättandet i ett mångkulturellt Sverige. — Projektet innehåller inslag som utbildning för all personal på skola och bibliotek inför Berättarrazzian där ett antal berättare stormar in oanmälda i en hel skola under en dag och berättar för eleverna som sedan berättar för varandra. Därefter följer särskilda Berättarverkstäder och Berättarlaboratorier för de som vill utveckla sig vidare i mer regelbunden berättarträning.” Dessutom ska det bli en årlig Fabula Storytelling Festival samt Berättarläger varje sommar, liksom Berättar-, och samtalscaféer, drama- och skaparworkshops. Annars kan strävsamma avlidna i sin himmel glädja sig åt att Ekerö Bike Park- en cykelanläggning på Ekerö fått 367.500 kr för extremcykling med grenar som dirt, downhill och cross country. Eller de 200.000 kr som gått till Snake City Grafitti för ett miljöprojekt som ska “utveckla metoder för unga graffitimålare att måla med giftfri färg”.

Föreningen Svea Sträng – Ung utan Pung har fått 2,4 miljoner kr “för att ge skolpersonalen verktyg, inspiration och motivation att verka för en jämställd skola.” De ska samverka med Föreningen Tjejzonen som fått 1,4 miljoner kr för ett likartat projekt där de “kommer till skolan under två dagar för att med besöket inspirera och motivera till ett långsiktigt jämställdhetsarbete”.

Projektet Existera mera i Örebro syftar “till att utforma ett pedagogiskt koncept där ungdomars psykiska och existentiella hälsa gestaltas och problematiseras. Man vill att ungdomar tillsammans med en lärare/ teaterpedagog ska ta fram manus och spela in en film som ska innehålla ett antal generativa teman som skildras genom korta berättelser ut tonåringarnas liv.” 245.000 kr av arvspengarna går dit.

Föreningen Värmen i Hyltebruk vill “att ungdomar själva med hjälp av ledare ska skissa, planera och bygga en musikstudio”. Dessutom har man ett kill- och tjejprojektet vars “syfte är att byta roller med varandra. Föreningen har idag en killgrupp och en tjejgrupp där det bedrivs ordinär verksamhet, det vill säga att killar sysslar med paintball och Local Area Network (LAN) och att tjejerna diskuterar känslor och har sminkkurser. Detta vill föreningen ändra på genom gemensamma aktiviteter som grundar sig i att diskutera härskarteknik samt att killarna till exempel får tips om modefrågor och kost och hälsa och tjejerna ska lära sig självförsvar m.m.” Några hundra tusen kunde det vara värt tyckte arvsfonden.

Djurens rätt i Växjö har fått pengar för att samla in 10.000 namn mot import av hund- och kattskinn inom ramen för ett EU-projekt som Djurens rätt också fått EU-pengar för.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Nya rikspolischefen ska inte väljas av medborgarna

Statsministern meddelade idag att tjänsten som rikspolischef ska utlysas som en vanlig tjänst. Alla som vill ska kunna söka. Det är linje med alliansregeringens nya rekryteringspolitik till de högsta tjänsterna i staten. Det gamla myglet ska bort.

Nu tycks dock Expressen ha tolkat det som att nya rikspolischefen ska vara “medborgarnas”, och har utlyst en omröstning på sin hemsida med olika kända namn.

Det rör sig om en missuppfattning som det är lika bra att korrigera med detsamma. För när regeringen sedan utnämner en ny rikspolischef kommer hjärnorna på Expressen fråga om “folket” har fått vara med och säga sitt. Regeringen kommer naturligtvis att svara att den gjort en professionell bedömning, varvid Expressen kommer att utropa: “Regeringen valde inte folkets kandidat till riskpolischef”.

Mitt tips till pressenheten på justitiedepartementet är därför att redan imorgon påpeka för Expressen att myndighetschefer inte väljs genom öppna och demokratiska val i Sverige. Det demokratiska inslaget utövas av regeringen. Myndighetschefer ska inte vara politiska.

___________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Säg nej till gasledningen!

SR Ekot konstaterar att det finns en stor majoritet bland riksdagens ledamöter mot den rysk-tyska gasledningen i Östersjön. Det är därför rimligt att regeringen säger nej. Vi själva behöver inte ledningen alls. Vi har inget behov av att importera gas från Ryssland. Dessutom har landet hittills visat på mycket dåligt omdöme i det att man har utnyttjat sina leveranser av gas och olja för att sätta press på sina små grannländer.

Problemet är dock att gasledningen egentligen inte alls kommer att gå över svenskt territorium utan bara över vår ekonomiska zon. Att stoppa ledningen är därför juridiskt sett knepigt, om man vill bry sig om de internationella konventionerna. I slutändan kan därför regeringen vara tvungen att acceptera ledningen i alla fall.

Hade rollerna varit omvända, dvs. att vi hade bett om att få dra en gasledning över ryskt-tyskt vatten, är jag inte säker på att vi hade fått det. Stora länder är inte lika noga med internationella konventioner som små. Jag har därför ingenting emot om vår regeringen struntar i konventionerna och följer förnuftet istället. Vill vi ha en naturgasledning inpå oss eller inte? Om vi inte vill det så bör vi säga det.

__________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.