Högklassisk amerikansk retorik av mormonsk presidentkandidat

Den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney höll i veckan ett uppmärksammat tal. Han är mormon, och många har undrat vilket inflytande religiösa ledare i hans kyrka skulle komma att ha över hans presidentämbete. Är han skyldig att följa ledarna i sin kyrka?

Titta gärna på talet. Det intressanta kommer redan efter 6 minuter, så man behöver inte se hela.

Den som intresserar sig för politisk retorik bör dock se hela talet. Det är drygt 20 minuter långt, men är en uppvisning. Oavsett vad man tycker om innehållet måste man hålla med om att amerikaner är lysande talare.

Innehållet är också intressant för den som vill lära sig mer om en av de viktigare frågorna amerikansk politik. Vilken roll skall religionen spela i vårt samhälle? Det rapporteras sällan i svenska media om denna debatt, men den kommer att spela en stor roll i det kommande valet.

________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: