Massflykt ur A-kassan är inget problem

De senaste siffrorna från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar att nästan 400 000 personer lämnat A-kassan under året. Är det ett problem? Vänstern kommer naturligtvis hävda det. Men varför? Många av dem som lämnar a-kassan har trygga anställningar och kan mycket väl överblicka sin anställningssituation. Varför ska de vara med i a-kassan?

Några lämnar säkert a-kassan bara därför att de tycker att avgiften är för dyr. Inte heller det ser jag som ett problem. Tvärtom är det ett sundhetstecken. Genom de höjda avgifterna har det blivit tydligare för var och en att se vad arbetslöshetsförsäkringen verkligen kostar. Förut doldes kostnaden i statens gigantiska budget. Ingen förstår hur mycket pengar flera miljarder i en statsbudget är, men ett par hundralappar i plånboken kan man relatera till.

Kompensationen för den höjda avgiften kommer i form av sänkt inkomstskatt.

_____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

3 reaktioner till “Massflykt ur A-kassan är inget problem”

 1. Problemet kommer snarare att uppstå när dessa personer blir arbetslösa (även om det inte är inom synhåll) och kräver att få skattbetalt uppehälle under en viss period. Då hamnar kostnaderna hos kommunerna som inte får kompensation av staten, vilket gör att kommunerna för försämra sin service på andra områden.

 2. Problemet är att det är personer med låga inkomster, med lös anknytning till arbetsmarknaden som inte har råd, eller på grund av de nya reglerna inte kvalificerar sig för arbetslöshetförsäkring. Det finns även en systematik i vilka dessa personer är: huvudsakligen unga, deltidsarbetande, samt kvinnor i låglöneyrken. Dessa har litet eller inget skydd vid arbetslöshet och får därför hemfalla till försörjningsstöd vid eventuell arbetslöshet.(IAF 2007:10) Vilket föranleder en fråga om socialförsäkringarnas utveckling. Är vår arbetslöshetsförsäkring en försäkring för de som har råd?

  För att citera proposition 2006/07:15

  “Regeringen anser dock att ett ökat ekonomiskt ansvar för medlemmarna för kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen ökar medvetenheten hos medlemmarna och att dessa också därigenom tar ett ökat ansvar för kostnaderna. Invänd-ningen att vissa medlemmar inte skulle anse sig ha råd att kvarstå som medlemmar är inte hållbar. ”

  Majorieteten av de tidigare medlemmar som utträttur a-kassan (f.n 384 000)uppger finansiella skäl som orsak till utträdet.

 3. Visst anger de finansiella skäl, och det är ju precis så det är tänkt. Om det inte hade några finansiella skäl att gå ur hade A-kassan för dem varit meningslös.

  När jag handlar mat gör jag alltid finansiella bedömningar. Jag tittar på prislappen på olika varor. Är det fel? Är det orättvist av samhället att begära av mig att jag skall titta på prislappen innan jag köper en vara? Nej, verkligen inte.

Kommentarer är stängda.