Vill vi ha registreringsnummer för datorer?

I veckan var jag på ett seminarium om IT-attackerna mot Estland som skedde förra året. En av föreläsarna var IT-säkerhetschefen på Hansapankii. Bankerna var ett av de mål som attacken riktade sig mot. Bland olika förslag till ökad säkerhet föreslog han obligatorisk registrering av datorer.

Han jämställde datorer med bilar. Det är inte längre oskyldigt att äga en dator. Den kan bli kapad och på så vis medverka vid en IT-attack. Rimligt är det därför, menade han, att persondatorerna registeras på samma sätt som bilar.

Jag ställer mig naturligtvis mycket tveksam till detta. Jag undrar om det ens går att genomföra. Tyvärr tror jag dock att vår estniske vän pekar ut den väg som myndigheterna kommer att välja. Datorkriminaliteten kommer av allt att döma bli ännu värre än vad den är idag. Länder som Brasilien, Indien och Kina växer kraftigt ekonomiskt och tillökningen av datorer är enorm. Allt talar därför för ännu mer kapningar och andra brottsliga handlingar.

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: