Etanolhotet mest en fråga om spekulation

Just nu är det många som skäller på etanolproduktionen och menar att den skulle vara orsaken till de stigande matpriserna. Det man måste ha klart för sig är dock att det långt ifrån skulle vara bevisat att det är så. Det är gissningar och prognoser. Domedagsprofetior.

Låt mig förklara varför jag inte är oroad:

1. Att matpriserna stiger förklaras huvudsakligen av en ökad konsumtion i Indien och Kina. När folk får mer pengar vill de äta mer och bättre. Framför allt vill de ha kött och ökad köttproduktion kräver ökad spannmålsproduktion.

2. Att fattiga länder drabbas hårdast beror på att Europa och andra länder i väst under lång tid har vägrat handla med dem. Vi har haft strafftullar på jordbruksvaror från fattiga länder. I ljuset av de stigande matpriserna är detta en fullständigt vidrig politik. Vi har kunnat, men inte velat, utveckla de fattiga ländernas jordbruk genom handel.

3. Den ökade efterfrågan på jordbruksprodukter kommer att ge fattiga bönder bättre betalt. Investeringarna i jordbrukssektorn ökar och produktiviteten höjs. Vissa delar av det afrikanska jorbruket bedrivs idag med stenåldersmetoder. Det finns enorma produktivitetsvinster att göra.

Matsituationen är inte orsakad av etanolen. Jag tror helt enkelt inte på den teorin. Jag har hittills inte sett någon undersökning som visar att det är så. De som uttalar sig i media stödjer sig oftast på prognoser, och av någon anledning tar man inte hänsyn till handelshinder och produktivitetsökningar i dem.

Det enda som jag tycker är bekymmersamt med etanolproduktionen är att man inte alltid väljer de bästa metoderna. All etanolproduktion reducerar inte CO2-utsläppen och det är inte bra att skogsmark med rik växtlighet omvandlas till åker, eftersom skogsmarken binder mer CO2 än åkermarken. Det är ett bekymmer, men handlar inte om matpriserna.

En mycket lärorik länk om bioenergi: SLU:s forskarblogg. (Tack gode Gud för att det finns de som verkligen kan något och gillar att resonera istället för att skrika i megafon.)

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: