LO startar häxjakt

Som omtalats i nyheterna har LO skickat ut upprörda brev till människor som bor i samma område som vissa borgerliga riksdagsledamöter, med anledning av de förestående reformerna i sjukförsäkringen. Syftet är, som alla förstår, att grannarna ska uppröras och sätta press på ledamoten. Hon eller han ska utsättas för iskalla blickar och obehagliga kommentarer i kön till kassan på ICA.

Sånt här kallas för negative campaigning. Istället för att visa var man sjäv står smutskastar man sina motståndare. Väljarna ska skrämmas. Metoderna är oftast hämtade från USA där debatterna är tuffare.

Jag är inte helt emot negativa kampanjer, eftersom granskning av motståndare är nödvändigt i en demokrati, och det som är fel och dåligt måste lyftas fram. Men anonym smutskastning, ger jag inte mycket för. LO balanserar här på gränsen. Breven har ingen undertecknare. Ingen enskild företrädare för LO har tordats ge kritiken ett ansikte. Det är fegt och ger intryck av att det är smutskastningen i sig som man är ute efter. Borgerliga riksdagsledamöter ska pekas ut som häxor inför sina grannar.

____________________

Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Det finns hopp om ungdomen, trots allt

Att vara ung är ofta att vara radikal. Vad händer då i en tid där vuxna tävlar med varandra om att vara radikala? Ungdomen vänder sig till traditionen. Ett underbart exempel på det såg jag idag på Tiundaskolan i Uppsala. Niondeklassarna anordnar bal!

052908202230.jpg

Att ställa till med bal, det är i sanning radikalt och nytt, även om bal i sig är traditionellt. Jag tror därför att man kan vara säker på att det är något niondeklassarna kommit på själva. Det finns inte en chans att någon vuxen ligger bakom. De vuxnas uppgift är att upprätthålla samhällets normer, och normen säger ju att “borgerliga riter” som baler är förtryckande. Underbart är det därför att se en samling 15 och 16 åringar som gör som de själva vill.

________________________

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Kränkande att inte ha skolavslutning i kyrkan

Om en stor majoriet av elever och föräldrar vill att deras skola ska ha terminsavslutning i kyrkan ska de ha rätt att göra det. Annars bryter man mot regeln om att alla ska behandlas lika och alla människors lika värde.

Om 70 procent av elever och föräldrar vill ha skolavslutning i kyrkan och 30 procent vill ha den i gymnastiksalen, vem bör då få sin vilja fram? I en demokrati är det naturliga att låta majoriteten bestämma. Följer man regeln om att alla ska räknas som lika mycket värda blir det naturligt att sammanväga allas viljor och därur bestämma vad gruppen som helhet ska göra. Så gör vi i nästan alla andra frågor och därmed bör vi också kunna göra det när det gäller skolavslutningar. Annars låter vi ju minoriteten bestämma över majoriteten.

I den religiösa intoleransens Sverige gäller dock helt andra regler. Nu senaste är det Kristinelundsskolan i Östhammar som bestämt sig för att inte ta hänsyn till vad en överväldigande majoritet av elever och föräldrar vill. Det lilla fåtal som inte vill ha terminsavslutningen i kyrkan räknas som viktigare än alla andra. Ett solklart brott mot regeln om allas lika värde, om ni frågar mig.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se. Läs också Mikael Oscarssons inlägg i SvD.

81 miljoner i underskott och ingen förklaring

Försvaret har haft svårt att förklara hur de har kunnat slarva bort 1,5 miljarder. Ekonomistyrningsverket fick i uppdrag att utreda vad som hade hänt och levererade svidande kritik. I Landstinget i Uppsala län har vi en närmast identisk situation. Vi har också en myndighet, Akademiska sjukhuset, som går med ett jätteunderskott och som styrs av självrådiga generaler=överläkare, som inte bryr sig om budgeten går ihop eller inte, och på samma sätt som ÖB har en egen politisk agenda.

Akademiska sjukhuset kommer i år att gå med 81 miljoner i underskott, och sjukhusledningen verkar inte veta vad det beror på (UNT).

Ackis behöver en organisatorisk upprustning. Här är några förslag:

– Be Ekonomistyrningsverket göra en granskning på samma sätt som gjordes med Försvarsmakten.
– Tillsätt en styrelse som består av både tjänstemän och politiker. Idag finns bara en ledningsgrupp med tjänstemän.
– Förstatliga sjukhuset. Den högspecialiserade vården är inte en regional angelägenhet utan en nationell.

___________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

I Lund pågår 68:ornas ockupation fortfarande

Tommy Hammarströms sågning av den kårhusockupation han själv var med om 1968 rekommenderas till läsning. Jag har själv alltid tyckt att kårhusockupationen är det i särklass löjligaste som hänt i svensk politik, någonsin. Om någon påstod att 68-rörelsen bestod av utomjordingar så skulle jag tro honom.

När man ser TV-bilderna och hör hur ockupanterna resonerade infinner sig en känsla av overklighet. Trodde verkligen dessa människor att de var på väg att starta en revolution? Ja, tydligen. Sen verkar man på något konstigt vis ha nyktrat till. Några år senare var allt glömt, särskilt av dem som var med.

I Lund häromdagen gick jag förbi Smålands nation. Där pågår 68-rörelsen ockupation fortfarande. Nationen grundades på 1600-talet av studenter bördiga från Småland, en helt vanlig studentnation således. Men under 68-hysterin utropades den till en socialistisk rörelse. Smålänningarna gjordes hemlösa. Det är verkligen skandalöst att man inte återgår till normala förhållanden. Om man hade någon slags heder i kroppen borde man lämna tillbaka nationen till dem den egentligen tillhör, studenter från Småland av samtliga politiska åsikter.

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.