Kränkande att inte ha skolavslutning i kyrkan

Om en stor majoriet av elever och föräldrar vill att deras skola ska ha terminsavslutning i kyrkan ska de ha rätt att göra det. Annars bryter man mot regeln om att alla ska behandlas lika och alla människors lika värde.

Om 70 procent av elever och föräldrar vill ha skolavslutning i kyrkan och 30 procent vill ha den i gymnastiksalen, vem bör då få sin vilja fram? I en demokrati är det naturliga att låta majoriteten bestämma. Följer man regeln om att alla ska räknas som lika mycket värda blir det naturligt att sammanväga allas viljor och därur bestämma vad gruppen som helhet ska göra. Så gör vi i nästan alla andra frågor och därmed bör vi också kunna göra det när det gäller skolavslutningar. Annars låter vi ju minoriteten bestämma över majoriteten.

I den religiösa intoleransens Sverige gäller dock helt andra regler. Nu senaste är det Kristinelundsskolan i Östhammar som bestämt sig för att inte ta hänsyn till vad en överväldigande majoritet av elever och föräldrar vill. Det lilla fåtal som inte vill ha terminsavslutningen i kyrkan räknas som viktigare än alla andra. Ett solklart brott mot regeln om allas lika värde, om ni frågar mig.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se. Läs också Mikael Oscarssons inlägg i SvD.

Dela med andra:

13 reaktioner till “Kränkande att inte ha skolavslutning i kyrkan”

 1. Helt rätt Stefan!

  Säg till exempel att jag inte vill att mina ungar skall äta en viss typ av mat, med hänvisning till min religiösa tro. Tror du att man skulle
  a) ta bort all sådan mat för alla barn på skolan av hänsyn till min tro, eller
  b) låta mina ungar äta något annat samtidigt som alla andra åt sin vanliga mat, eller
  c) tvinga mina barn att äta den vanliga maten för att det är en naturlig del i menyn på den skolan?

  Jag sätter min nästa lön på att a) aldrig ens skulle övervägas. Det faller på sin orimlighet. I skolavslutningsfrågan gäller det omvända. Då är det fullt rimligt. Man tar sig för pannan!

  Skolavslutningsfrågan är ett intressant typexempel på fråga där socialdemokrater och liberaler möts. Helt utan folkligt stöd, kan tilläggas. (Jfr republikfrågan) Respekten för religionsfriheten används för att slå sönder det gamla borgerliga samhället.

  Kvar blir ett land där befolkningen står främmande inför sitt eget ursprung och sin egen historiska kontext. Utmärkt grogrund för ett ökänt parti till riksdagen 2010.

 2. Det är fegt och helt vansinnigt av skolledningen att inte ha avslutning i kyrkan. Om det mot förmodan skulle finnas något barn som känner sig ”kränkt” av att vara i en kyrka, kan väl de stanna kvar i klassrummet. Varför ska 93% lida för att 3% av baren har intoleranta föräldrar?

 3. Det finns ingen anledning att ha skolavslutning i kyrkan bara för att några få gamla bakåtsträvare likt Stefan Olsson tror på svartrockar. Jag skulle inte vilja att mina barn släpades dit. Skolan får inte propagera för en viss religion, så då ska man inte ha avslutningen i fruktans kalla katedral heller.

 4. Om 70% av befolkningen vill att resterande 30% ska gasas ihjäl – vem ska då få sin vilja fram?

  “I en demokrati är det naturliga att låta majoriteten bestämma.”

 5. …och därmed förväntas debatten ta slut. Vi traditionella jämställs av Hans med nazister. Nu skall vi hålla tyst och rätta in oss i ledet. Annars…

  Landets föräldrar är troligen inte imponerade. Skolavslutningar är trevliga och glada tillställningar, fyllda av tradition och gemenskap. Ni gör er bara löjliga genom att jämföra detta med massmord.

 6. Religionsfrihet avgörs inte genom majoritetsbeslut. Stefan Olsson bör läsa på i grundlagen RF 2:2

 7. Skolan bör vara en miljö som som lär ut fakta och verktyg för vetenskaplig analys av verkligheten, inte sagor.

  Så vad har skolan med kyrkan att göra?

 8. Regeringsformen 2 kapitlet, 2 paragrafen:

  “2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.”

  Skolavslutning med frivillighet att avstå för den som inte vill sätta sin fot i kyrkan är alltså förenligt med grundlagen. Så har denna paragraf tolkats hittills och det finns ingen anledning att ändra på det.

  Det finns inget krav på utplånande av religion i alla offentliga sammanhang i regeringsformen. Tvärtom säger den i 2 kapitlet, 1 paragrafen att man ska ha rätt att utöva sin religion. Det sägs inte att detta inte gäller skolan.

  Skolor som tillåter att elever, som inte vill medverka vid skolavslutningen i kyrkan också slipper det, upprätthåller således deras grundlagsstadgade rättigheter.

 9. Om du har 70% kristna och 30% muslimer i en klass så är det såklart orimligt att gå till moskén ifall muslimerna hade krävt det.

  I ditt fall så är det ju dock 30% som tycker att avslutningen ska kunna ske på neutral mark så att alla kan få ta del av den snarare än enbart de kristna.

  Majoriteten får styra, men bör/måste ta hänsyn till minoriteten. Att därför välja en neutral plats är en bra kompromiss.

 10. Pelle har fel. Enligt UNT ville 92 % ha skolavslutningen i kyrkan. Bara 3% ville hellre vara på skolgården. En rimlig kompromiss är att de som inte vill vara med på avslutningen i kyrkan stannar kvar på skolan.

  Svenska kyrkan har 74% av svenskarna som medlemmar. Därför är det inte särskilt märkligt att avslutning hålls i en kyrka. De som hävdar något annat är extremister och intoleranta.

 11. Det spelar väl ingen roll hur många eller hur få som tycker att skolavslutningar skall has i en kyrka, moske eller synagoga. Det viktiga är väl den principiella frågan om huruvida skolavslutningar kan hållas i religiösa byggnader. Själv tycker jag att det är självklart att de kan hållas där. Får judiska skolans avslutningar präglas av judiska traditioner och judendomen eller är även det fel?

 12. På den här “neutrala” skolavslutningen, får man sjunga “Den blomstertid nu kommer”? Eller “Du ska inte tro det bli sommar” (om inte nån sätter fart)?

Kommentarer är stängda.