I linje med den vanliga slappa svenska rättstraditionen

Kärnpunkten i debatten om den nya FRA-lagen ligger i övervakningen av FRA:s spaningar. Att FRA måste ha möjlighet att spana i kabeltrafiken tror jag alla förstår. Kabeltrafiken har ersatt stora delar av radiotrafiken och vi måste kunna spana på presumtiva fiender. Vi har trupper utomlands och vi vill gärna kunna skydda dem, eller hur?

Jag tror vi får leva med det. Att e-posta blir inte som att skicka brev utan som att anropa någon över radio. Andra kan höra vad man säger.

Jag ser alltså inte själva spaningen som problemet. Problemet ligger istället i övervakningen av övervakarna. Eftersom FRA med största sannolikhet kommer att snoka bland helt vanliga svenskars helt vanliga e-post finns det en uppenbar risk för allvarliga integritetskränkningar. Alltså måste vi ha stenhård övervakning av denna myndighet.

Tyvärr tycker jag inte regeringens förslag erbjuder detta. Förslaget är att Försvarets underrättelsenämnd ska stå för övervakningen. Det är en nämnd sammansatt av politiker från olika partier, utnämnd av regeringen.

Det är så himla typiskt svenskt. Istället för att låta tunga rättsvårdande instanser som domstolarna eller något av riksdagens utskott, t.ex. KU, stå för granskningen, fixar man till en liten behändig nämnd. Smidig och anpassad till FRA:s “speciella behov”, och regeringen ska ha makt att tillsätta och avsätta ledamöterna utan riksdagens godkännande. Helt i linje med den slappa rättstradition som alltid präglat vårt land.

Kommer lagen att gå igenom? Ja.
Kommer svenska folket att protestera? Nej.
Kommer socialdemokraterna att ändra på något vid ett maktskifte? Självklart inte.

__________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

3 reaktioner till “I linje med den vanliga slappa svenska rättstraditionen”

 1. Vi ska alltså leva med att grundlagens ord om rätten till förtroliga medddelanden inte betyder något?

 2. Att etermeddelanden kan avlyssnas också av staten känner alla till och agerar naturtligtvis därefter, men varför ska vi överge brevhemligheten i kabeltrafik när det inte behövs rent tekniskt? Att tvinga folk till att använda papper i kuvert om de vill skydda sin information är ju verkligen att skruva klockan tillbaka mer än hundra år.
  Jag håller däremot med dig att övervakningen av övervakarna helt saknas i lagförslaget. Det ska naturligtvis finnas en polisiär organisation som är inkopplad på FRAs datorer och som kan följa vad snokarna har för sig. Det ska tex inte möjligt för en FRAsnok att fixa extra inkomster genom att sälja sådant som hittas eller att mot pengar leta fram det en uppdragsgivare önskar.
  Vidare ska det uppdrag som regeringen ger, “sökorden”, kunna granskas parlamentariskt tex av KU. Vid valet 2006 lekte fp FRA på egen hand och fick genomgå en besvärlig process när det uppdagades. I nästa val ska man inte kunna ge FRA lämpliga sökord så att de tex förser regeringen med uppgifter om vad oppositionen håller på med.
  Vidare ska det naturligtvis finnas en revision av verksamheten värd namnet. FRA påstås ha hållit på med liknande massavlyssning sedan 10 år tillbaka men inget sägs om värdet av det. Hur många terrorattentat har man avvärjt med detta? Det verkar inte som om man hittat något. Hade man, hade vi säkert fått höra det i argumenationen för den nya lagen. Det är mao stor risk att FRA är pengar som kastas i sjön.
  Det som föreslås med ett råd och kontrollstationer, helt styrt av regeringen, är ju bara löjligt.

 3. Moderat sedan tidigt 50-tal. Mycket i den nya politiken är bra. Men FRA-beslutet saknar all pedagogisk hantering. Det enda man lärt sig är v’äl att gör Ni inte som regeringen säger så är det värst för Er själva.
  Partipiskan viner lika bra över höger som vänster. Men Du skriver bra.

Kommentarer är stängda.