Är 2008 året då vänsterpartiet blev demokratiskt?

Nu när vänsterpartiets kongress är avslutad tycker jag att partiet förtjänar beröm. Lars Ohly tycker inte längre att man kan skyla över den kubanska diktaturens brott mot de mänskliga rättigheterna med hänvisning till att landet har fri sjukvård. Det brukar annars vara ett av vänsterns favoritargument, när diktaturen ska försvaras.

“När vi nu klargör att inskränkningar aldrig kan motiveras med att andra ekonomiska och sociala rättigheter är utvecklade, blir vi också trovärdiga i vårt försvar för demokratin överallt”, sa Ohly i sitt avslutningstal. Exakt, precis så funkar det. Man kan aldrig ursäkta brott mot mänskliga rättigheter med att det skulle vara bra för något annat.

Inställningen till Kuba har blivit en symbolfråga för partiet att göra upp med. Inom sig har partiet fortfarande en falang som drömskt tror att Kuba är en socialistisk demokrati. Det är pinsamt att de fortfarande finns kvar, men hedrande för Ohly att han inte låter dem föra partiets talan.

Fast i slutändan är det ändå dödspinsamt för partiet som helhet att det först nu, efter 87 år med allmän rösträtt i Sverige, börjar fatta vad det här med demokrati går ut på.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

LO sparkar på dom som redan ligger. Vill dra in sjukpenningen för alla långtidssjukrivna.

LO har i dagarna stojat om hur hemskt regeringen förslag är om att ingen ska kunna få sjukpenning mer än 12 månader. Hur ser LO:s eget förslag ut? Jo, 14 månader.

Efter 14 månader tycker LO att man ska få A-kassa istället. Fint va? Så ser den fackliga solidariteten ut. Tror ni mig inte? Läs själva vad LO skriver om sjukförsäkringen:

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/91CEE97BF8E504CC
C12572F3002AB3B9/$file/Sjukas_ratt_till_stod.pdf

Den som tror att det blir mildare tag med en socialdemokratisk regering misstar sig. Även LO vill dra in evighetssjukskrivningarna. Även LO kommer således “sparka på dom som redan ligger”, och med berått mod kasta ut folk i arbetslöshet om de efter 14 månader envisas med att inte bli friska.

__________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Regionbildning bryter mot grundlagen

Just nu hoppas flera landstingspolitiker i Sverige på att landstingen avskaffas och att storregioner införs, dvs. så kallade regionkommuner. Det ska helst ske före 2010, och helst utan folkets medverkan. Inte ens riksdagen ska tillfrågas. Regeringen ska besluta själv.

Problemet är bara att förslager strider mot grundlagen. Regeringsformen 1 kapitlet, 7 paragrafen säger:

“I riket finns primärkommuner och landstingskommuner.”

Inte ett ord om “regionkommuner”. Vill riksdagen avskaffa landstingen och införa storregioner istället krävs det alltså en grundlagsändring. Allt annat vore en skandal. Ska regeringen kunna avskaffa landstingen utan vare sig grundlagens eller folkets stöd?

_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Gucciskor och andra mänskliga rättigheter

Det är inte lätt att ha sitt temprament som ideologi. Kvällsposten skriver idag om Tiina Rosenberg, professor i litteratur och känd som stridbar vänsterprofil. Hon avbröt underhållningen på promotionsmiddagen på Lunds universitet genom att ropa “Fuck you! Fuck you! Fuck you!” skriver tidningen. Här kan ni se och höra numret, gruppen Last Call i en inspelning från visfestivalen i Västervik:

Visst har sången en överton som drar åt höger. Det är ju oftast högern som protesterar när folk vill att vad som helst ska klassas som mänskliga rättigheter. Rätten att inte bli torterad är kanske inte riktigt i klass med den “rätten” till fri utbildning, tycker de flesta som står till höger. Men är detta något att bli upprörd över? Nej, det är fånigt. Eller är det kanske bara med högerståndpunkter man får driva med offentligt? Det finns ju komiker som gillar att häckla högern, t.ex. Claes Eriksson, men hur ofta blir hans nummer avbrutna?

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.