Därför accepterar jag FRA-beslutet

Igår i SvD kom äntligen den artikel som borde publicerats för länge sedan. Det är Mikael Holmström, förmodligen landets bäste försvarspolitiske reporter, som fått bekräftat från källor innanför FRA:s stängsel att det är den ryska internettrafiken som är det FRA helst av allt vill spana på.

Därmed tycker jag på något vis att allt viktigt har sagts i den här debatten. För oss som fortfarande minns kalla kriget och som på 80-talet läste spionromaner har det hela tiden varit klart vad signalspaningen ska användas till. Sverige är inte i krig, men vi är ändå utsatta för hot. Främmande makter (oftast stormakterna) hotar oss inte med vapen men bedriver underättelseverksamhet i vårt land. De spionerar på oss. Förr handlade det oftast om militära hemligheter, men idag rör det främst industrispionage.

Ett helt nytt hot är IT-attacker. Genom att kapa vanliga människors hemdatorer kan IT-soldater (de heter fakstiskt så) utsätta ett land för ett mejlbombande som skulle få Expressens FRA-kampanj att framstå som en fis i cyberrymden.

Sen finns också den traditionella militära signalspaningen, den som går ut på att se vilka främmande trupper som rör sig i vårt närområde, eller i insatsområden.

Främmande makter, med inte särskilt goda avsikter, opererar på vårt territorium, inte bara vårt fysiska territorium, utan vårt elektroniska. De utnyttjar vårt kabelsystem för aktiviteter som vi inte aldrig skulle tillåta om det skedde öppet. Frågan är därför om vi ska ned och gräva i kablarna för att se om vi inte kan snappa upp något som gör att vi kan skydda oss.

Jag tycker att det är OK. Först tänkte jag att det var som att bryta brevhemligheten, och kände därför att jag instinktivt var mot. Men eftersom nu kabeltrafiken har ersatt radiotrafiken har saken hamnat i ett annat läge. Den fråga jag har ställt mig är därför om analogin mellen e-post och traditionella brev håller. Kabeltrafiken är lika snabb som radio. Man kan använda kablar istället för radio. Jag tror därför att vi får överge tanken på att kabeltrafik är detsamma som post, och istället se det som något som motsvarar radio.

Det obehagliga ligger i att all min e-post därmed ligger öppen för FRA, precis som om jag hade skickat den över radio. Alltså måste det finnas ett drakoniskt integritetsskydd, och det är på den punkten som också jag är kritisk mot nya lagen. Vi har av tradition ett alldeles för dåligt rättsskydd för individen i vårt land. Jag skulle vilja ha ett helt annat övervakningssystem över underrättelseverksamheten än vad vi har idag. Det är alldeles för slappt och det gäller inte bara FRA utan SÄPO också. Jag vill gå så långt att tjänstemännen på dessa myndigheter ska kunna åtalas om de missbrukar sin makt, även för små förseelser.

Men i slutändan accepterar jag signalspaningen i min e-posttrafik (all min e-post går över Atlanten). Det är en avvägning mellan mina rättigheter och landets säkerhet. Det är för mig av stor vikt att de främmande makter, Ryssland, Kina, USA och andra som vi vet bedriver intensiv underrättelseverksamhet, inte får härja fritt i vårt land. Länder som dessa sitter redan nu med örat mot kabeltrafiken och lyssnar av bara tusan. Min e-post är redan övervakad fast utomlands ifrån. Vill jag därför ge mitt eget lands signalspanare samma möjligheter som andra länders? Ja, det vill jag. För jag litar nämligen mer på FRA än signalspanare från andra länder. FRA är i alla fall på min sida.

____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , . Pingat på intressant.se.

________________________

Dela med andra:

16 reaktioner till “Därför accepterar jag FRA-beslutet”

 1. Då för jag ställa uppföljningsfrågan, har FRA någonsin kunnat spanat på vad folk läser för tidningar? Vilken politisk uppfattning de har? Vilka butiker de besöker? Med vilka de umgås? Religiösa övertygelser? Etc, etc…

  Stora delar av våra liv är på nätet nu, och detta var inget som fanns i etern tidigare varför din analogi haltar betänkligt.

  Jag förringar inte behovet av signalspaning men inte till kostnad av att filtrera alla svenskar onlinebeteenden, samt ge dem tillgång till sådant som de aldrig har haft tillgång till nämligen den privata sfären.

 2. Jag undrar hur stort behovet av avlyssning (=signalspaning) egentligen är? Väldigt mycket kan man få reda på genom öppna källor idag, och förespråkarna har inte kommit med ett enda exempel från modern tid på att man fått tag i värdefull information. Det man har sagt är att det är viktigt, många andra gör det, men vi kan inte ge några exempel för att det är hemligt. Och så har man svamlat om signalspaning i Afghanistan och Talibantrafik, och FRA-chefen har sagt emot. Och kommit med svepande skäl om terrorism. Men lagen är utformad så kan man kan avlyssna i princip allt som är intressant.

  Det duger inte! De vill ha ett verktyg som möjliggör en total kartläggning av varje svensks liv. Och de kan inte ens ge ett exempel.

  Ska man då lite på FRA? Absolut inte. Se bara på de senaste veckornas debatt. Det är många skelett i garderoben som har kommit fram. FRA har ägnat sig åt olaglig spaning. FUN fungerar inte – de har aldrig kritiserat något FRA har gjort. FRA har systemet Titan där man med en knapptryckning kan få fram allt om en individ men samtidigt säger de att de inte spanar på individer, och sen ändrar de sig. FRA har läckt massor av information de senaste veckorna bara och det i skarpt läge. Ska det inte vara hemligt att FRA ska lyssna på Ryssland. Vad kostar det att köpa en kartläggning av mitt liv från en mutkolv på FRA?

  Den spaning som FRA vill ha är fullkomligt oacceptabel.

 3. Det handlar inte om att det är som om de öppnade brev, det är långt mycket mer omfattande.

  Det ÄR inte bara en teknisk anpassning, visst det är sant att den trafik som tidigare gick via radio nu går via kabel, MEN att ge FRA rätt att lyssna där är inte bara att ge dem rätt att lyssna på det som de lyssnade på tidigare, det är ett GIGANTISKT utvidgande av deras mandat att lyssna.

  Det som de lyssnade på innan utgör kanske bråkdelar av en promille av den trafik de nu kommer att kunna scanna, och precis som Peder säger ovan, så ger detta möjligheter till aldrig tidigare skådade möjligheter till kartläggning av våra sociala nätverk (vem vi mailar, chattar med, vems bloggar vi läser), intressen, vilka böcker vi är intresserade av, politiska intressen, sexuella preferenser, ja, vad du vill.

  Jag säger inte att detta kommer att ske så fort sladdarna kopplas in, men det handlar om att bygga upp en infrastruktur som gör det möjligt.

  Om det handlar om att avlyssna ryssarna, så ska man inte bygga den sortens strukturer, då ska man selektivt plocka in just den trafiken efter domstolsbeslut, om det är tekniskt möjligt.

  Annars får man helt enkelt låta bli, den potentiella skadan av att tillåta massavlyssning är inte proportionell mot hotet.

 4. Jag tycker inte det är speciellt radikalt, och inte heller vidare obehagligt att svensk underrättelsetjänst får ta del av svenskars kommunikationer.

  Däremot tycker jag inte om det faktum att det nu blir tillåtet enligt lag. Detta medför då att den avlyssnade datan rent juridiskt KAN användas för att sätta fast privatpersoner för brott, oavsett vad FRA säger sig ha för avsikter.

  Det hade varit bättre om de fortsatt spanat olagligt i smyg.

 5. Du utgår således från att staten alltid är god och alltid kommer att vara det, därmed kastar du två årtusendens erfarenheter i sjön. Demokrati är nämligen inte något perfekt, av alla prövade politiska system så är demokratin i grunden den mest instabila formen av statskick genom att den tillåter, ja bygger på opposition där åsiktsbildningen sker underifrån. Fri åsiktsbildning är ju också något som finns inskrivet i grundlagen och den kräver möjlighet privat kommunikation och byggande av informella nätverk i den privata sfären. Alla attacker på demokratiska system sker också inifrån, aldrig utifrån. Det är slutna och förtryckande system som attackeras utifrån.

  Anledningen till att jag kan säga det ovan beror på att du ogillar att andra länder spionerar på dig, men accepterar att ditt eget land gör det. Men har du någonsin funderat över vilket land som kan skada dig mest i din vardag. Vad får dig att tro att FRA är på din sida, och att de i all din framtid kommer att vara det? Att tillåta medborgarna privat kommunikation och meningsutbyte är en av de viktigaste säkerhetsventilerna för demokratins upprätthållande.

  Du rör dig också lite grann kring myten om att elektronisk kommunikation är att betrakta som vykort. Med FRA-lagen och infrastrukturen kring den uppbyggd så blir vi mycket riktigt tvingade att betrakta all elektronisk kommunikation som radio, och det är detta som är det grundläggande felet med lagen och brottet mot grundläggande människorättsliga fri och rättigheter. De grundläggande regler som utvecklats som skydd för människor och demokratin, regler som är till för att skydda människor från den regim de lever under, inte skydda stater från folk.

  Konsekvensen av att införa en lag som tvingar oss att se all elektronisk kommunikation som etersänd radio är således att vi avskaffar privat kommunikation som koncept när den sker elektroniskt. Fundera bara en liten stund på vilken otjänst vi gör oss själva med ett sådant drag sett rent globalt. Fundera vidare på effekter för idédebatt och åsiktsbildning som är vad som utvecklar konsensusverklighet, demokrati och landets utveckling, i synnerhet då kring ämnen som just idag kan vara omgärdade av stigman. Vi vet ju alla hur olika vi uttrycker oss offentligt vs privat. Vi väljer alla våra ord beroende på vem som lyssnar och hur vi tror att de kan uppfatta oss. Inte en enda människa kan heller säga sig ha rent mjöl i sin påse, detta för att det inte är den som säger det som gör bedömningen hurvida mjölet är rent.

  I ditt avslutande stycke finns också en logisk vurpa. Andra länder blir inte mer begränsade i sitt lyssnande bara för att det egna landet tillåts härja mer fritt mot oss själva.

 6. Har du inte missat lite nu.
  USA är det land som får uppgifterna från FRA. Sverige har tagit ställning för en sida sedan en lång tid tillbaka.
  Sedan utgör Ryssland inget som helst hot för Sverige. Det har en i princip enig riksdag konstaterat. Följderna av det är att vi “ställer” om hela vårt försvar. Så de som tycker att det är ok att lyssna av Ryssland har inte riktigt kontroll över hur verkligheten ser ut.
  Så det bästa är att ställa FRA under polisen så de kan använda tekniken för att göra avlyssningar där brottsmisstanke finnas och efter ett domstolsbeslut.

 7. Detta är kanske en petitess i sammanhanget, men det är egentligen ett ganska enkelt tekniskt problem att automatiskt skanna av den oerhörda mängden, och presentera antalet träffar på de olika sökbegreppen. Och då vet man ju vad som finns och vad som satisfierar sökbegreppen. Vad som sedan samtidigt skall indexeras för att eventuellt läsas är naturligtvis nästa dilemma. Rimligen bör man då ha en automatiskt “lärande” process genom att i första hand prioritera förändringarna av mönstret. Detta bör då kunna göras genom att jämföra förändringar timme för timme, dag för dag osv. För att få öppna “sigillet” så kan kanske kontrollmyndigheten ha en “nyckel” och FRA en “nyckel” på samma sätt som när jag vill öppna mitt bankfack.
  http://www.sourze.se/FRA_vs_avpersonifierad_signalspaning_10651073.asp

 8. Jag skulle känna mig mycket säkrare om ingen alls tjuvläser min epost.

  Regeringen bör agera reaktivt framför allt och fokusera på att hantera kända och stora hot, och framförallt med metoder som inte innebär demokratiska inskränkningar av våra liv. Håll koll på den ryska militären, skaffa infiltratörer i Ryssland, Afghanistan och Al-quida och låt säpo hålla uppsikt över uppenbart misstänkta individer.

  Det regeringen inte skall göra är att vidta stora förebyggande åtgärder mot tänkbara hot som inte utgör ett reellt problem. En viss beredskap bör man visserligen ha, men om man skall mobilisera mot alla tänkbara hot så får vi enorma, svåröverblickade byråkratier som hela tiden kommer att jobba med att förstärka hotbilderna för att motivera sin egen existens och expansion.

  Börja med att halvera FRAs budget och se om vi drabbas av fler terrordåd. Då sparar vi 250.000.000 per år. Genom att spendera dessa pengar på poliser eller sjukvård så kan man säkert rädda minst 250 liv per år. Även om antalet svenskar som dödas i terrordåd tiodubblas så är det en bra affär i mänskligt liv räknat.

 9. Jag tycker liknelsen mellan ett vykort och e-mail var träffande. Vi har fått lära oss att e-post är som vanliga brev, men vi har kanske tänkt fel. De kanske är som vykort.

  Ett FRA med nya lagen får gigantiskt mycket mer att spana på är riktigt, men det beror inte på att radiotrafiken har minskat. Kommunikationen har ökat totalt sett.

  Vi som minns hur det var före mitten av 90-talet då internet bredde ut sig minns att de kommunikationsmedel som stod till buds för vanligt folk var telefon och brev.

  Telefon och brev fick då inte genomsökas av FRA, och får inte det nu heller. Jämfört med 1994 har således integriteten inte alls försämrats.

 10. Håller med den första killen här (peder).

  Mycket obehagligt att dom kan läsa vårt privatliv. JÄVLIGT obehagligt till och med.

 11. Stefan: Men ett vykort får fortfarande inte läsas av FRA idag, inte heller får de öppna ett brev (läs krypterad email) samt inte heller ta reda på vem som postar ett vykort till vem.

  Sedan skriver du “Telefon och brev fick då inte genomsökas av FRA, och får inte det nu heller”
  Men för att FRA skall kunna avgöra om ett ip-paket skall ingå eller inte i deras sökning så måste de ta del av det!
  Alltså det är inte alls jämförbart med hur det var i mitten av 90-talet!

 12. Med en stark och oberoende revisionsmyndighet (typ datainspektionen) som granskar FRA verksamhet och rapporterar till regering/riksdag kan missbruk av signalspaningsmandatet kontrolleras.

  Vi måste kunna lita på staten. Det är om vi förlorar förtroendet till den som de odemokratiska krafterna kan vinna. Man kan inte heller låtsas som att det inte behövs spioneri eller att det inte finns hot.

 13. Rickard: Idag kan vi lita på våra myndigheter, men kan du säga det samma om 1år, 5år, 10år, etc? Därför skall man inte skapa ett verktyg som ger en myndighet tillgång till _all_ våran elektroniska kommunikation!

  Sedan när ett missbruk sker (vilket kommer att hända) så är skadan redan skedd för den drabbade oavsett hur mycket någon kontrollinstans skulle upptäcka det efteråt!

 14. “Därmed tycker jag på något vis att allt viktigt har sagts i den här debatten.”

  Så en reporter talar om för dig att det här handlar endast om ryssarna och du ställer dig och applåderar…

  Men för resten av oss som besitter lite mer kritiskt sinne, hur ska vi tolka Mikael Holmströms artikel ?

 15. Javisst tycker jag att det är OK att signalspana på Ryssland. De signalspanar ju på oss.

Kommentarer är stängda.