Därför går det dåligt i opinionen

Vi är halvvägs in i mandatperioden och regeringens opinionssiffror vill inte vända trots ett gediget arbete, där långt mer än hälften av vallöftena redan är genomföra. Jag tror att det beror på två orsaker:

1. Alliansen undviker att förklara varför dess politik är rättvis, vilket gör att oppositionen lagt beslag på begreppet rättvisa och sopar mattan med regeringen i alla debatter om rättvisa. Att oppositionen skulle säga att regeringens politik var orättvis var väntat. Det tillhör standardkommentarerna från vänster. Men på senare tid har anklagelserna om orättvisor varit mer konsekvent genomförda än tidigare, vilket får mig att misstänka att det finns en taktik bakom. Eftersom Alliansens företrädare inte svarar på anklagelserna vräker man på med ännu mer anklagelser. En sådan taktik får till slut en väldig effekt.

För svenska folket är begreppet rättvisa viktigt. Den politiker som inte kan förklara på vilket sätt hans politik främjar rättvisan kan inte svara på en av folkets viktigaste frågor: Är regeringens politik rättvis? När nu Alliansen inte törs använda begreppet är det bara oppositionen som hörs.

2. Borgerliga sympatisörer talar fortfarande inte väl om regeringspolitiken. De borgerliga sympatisörerna är regeringens bästa ambassadörer. De var också Alliansens bästa ambassadörer i valrörelsen 2006. Den stora framgången 2006 berodde i mycket på den entusiastiska stämning som spred sig bland borgerliga väljare. Vanliga icke partianslutna borgerliga väljare talade med grannar och vänner om hur bra den nya Alliansen verkade. De gjorde huvuddelen av jobbet.

Just nu går samma borgerliga väljare omkring och småmuttrar. Det känns trist att opinionssiffrorna inte vill vända. Allt i regeringspolitiken har inte klickat till hundra procent. Vissa hade också överdrivna förväntningar. (Därtill tror jag även att några enstaka borgerliga väljare inte vet hur man gör för att tala väl om en regering, utan tror att ett kritiskt förhållningssätt är detsamma som att gnälla.)

Följaktligen skulle jag gärna se att alliansen gjorde två saker. Dels tog debatten om rättvisa. Alliansens politik är rättvis, så det är bara att ta fajten med oppositionen. Men det kräver att man faktiskt också använder själva ordet rättvisa. Dels satsade ännu mer på att få tillbaks entusiasmen hos de egna sympatisörerna. Det senare tycker jag mig kunna se att man jobbar med, men inte med det första.

___________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: