Olagligt att avkräva rektor trosförklaring

Idag har blivande rektorn för Lunds universitet känt sig tvungen att besvara de anklagelser som riktats mot honom på grund av hans kristna tro. Det är sorgligt. Och en skamfläck för Lunds universitet. Universitetets styrelseordförande håller dock fanan högt.

Med tanke på den obildning som tycks råda på vissa håll i landet kommer här några citat ur regeringsformen (dvs. grundlagen) som stadgar vad som gäller för ämbetsmän i offentlig tjänst:

Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet… (1 kap. 2 §).

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende (2 kap. 2 §).

Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet (11 kap. 9 §).

Att kräva av en universitetsrektor vid ett statligt universitet att han inte får ha en viss tro strider således mot vårt lands grundlag. Faktum är att staten inte ens har rätt att fråga vilken tro han har.

En företrädare för staten som faktiskt har förstått detta är Allan Larsson, styrelseordföranden vid universitetet. Han kommenterar idag också den kritik som riktats mot styrelsen:

I något debattinlägg har styrelsens beslut ifrågasatts med argumentet att Per Eriksson tillhör en frikyrklig församling. På det vill jag bara svara att det råder religionsfrihet.

Mer än så finns inte att säga. Allt annat vore ett brott mot lagen. Hedersamt av Larsson.

_______________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

8 reaktioner till “Olagligt att avkräva rektor trosförklaring”

 1. Du har naturligtvis rätt, men fullständigt fel i sakfallet. Det finns en rad olika positioner inom staten och andra ställen som inte får innehas av människor med viss bakgrund. Du kan t ex inte bli värnpliktig soldat på ett jägarförband om det visar sig att du är med i ett nazistiskt parti. Jag har också svårt att tänka mig att man skulle kunna bli t ex rikspolischef med samma bakgrund, eller med ett kriminellt förflutet (vilket också utesluter dig från en rad andra positioner). Jag tror det är omöjligt att bli biskop i Svenska kyrkan om det visade sig att du var muslim. Listan kan göras hur lång som helst. För alla positioner i staten som kräver en insikt i personens åsikter eller register över begångna gärningar av olika slag, ställer den potentiella arbetsgivaren frågan om personen vill svara på frågorna eller går med på ett registerutdrag. Man har all laglig rätt att neka, men därmed kan man inte heller få tjänsten – det är ett fullständigt korrekt tillvägagångssätt som tillämpas. Om en rektor för Sveriges största universitet möjligen är kreationist har hans anställda all rätt att veta detta. Den tron går nämligen stick i stäv med de flestas dagliga verksamhet vid universitetet. Det är en enorm skillnad på tro och vetenskap eftersom vetenskapen ständigt förändras och inte påstås vara en sanning, men tron på kreationismen kan inte revideras på samma sätt eftersom den är av Gud given – det skulle potentiellt kunna få följder i det dagliga arbetet för många människor på universitetet, i t ex prioriteringar av medel etc. Hur kan man jobba med och främja en verksamhet som går rakt emot ens religiösa syn? Av nödvändighet blir man en hycklare – antingen mot sina medarbetare eller mot Gud.

 2. Jag tror att religionen inte var skälet till den stora uppståndelsen, utan att han förkastar en så stor del av naturvetenskapen pga sin kreationistiska övertygelse. Detta rimmar otroligt illa med den position han givits.

 3. Nu har han aldrig sagt att han företräder kreationism, det är ett “guilt by association”-argument som i logiska resonemang inte kan ges någon större vikt. Han har själv sagt att han står för “en kritisk vetenskaplig grundsyn”. Hör och häpna, men man kan faktiskt kalla sig kristen (till och med baptist) och tro på evolutionen. Jag menar också att man kan kalla sig vetenskapsman även om man ifrågasätter biologiska rön, hur välgrundade de än må vara.

 4. Stefan N! Nej visst han har inte sagt vad han företräder – det är just det som är kruxet. Absolut kan man ha en seriös och kritisk vetenskapssyn om man är kristen. Det är det medarbetarna vill veta. Inte att han säger att han har det, utan att han svarar på konkreta frågor som t ex om han är kreationist – att vara kreationist innebär inte att man har en kritisk vetenskapssyn. Eller om han menar att homosexuella är syndare för att de är homosexuella – det är inte heller förenligt med en kritisk vetenskapssyn. Som vetenskapsman kan man naturligvis ifrågasätta biologiska rön – men det gör man på vetenskapliga grunder och inte på av Gud givna grunder.

 5. “Jag tror det är omöjligt att bli biskop i Svenska kyrkan om det visade sig att du var muslim.”

  Svenska kyrkan är inte längre en del av svenska staten.

  I övrigt instämmer jag i vad Stefan N skriver. Vad nye rektorn tror om kreationismen är det ingen som vet. Ändå är det många som hävdar detta. Snacka om att tro på saker utan att ha bevis!

 6. Mathias, kan du specificera exakt vilken vetenskapssyn som uttalar sig om vilka mänskliga företeelser som är syndiga och inte?

  Jag trodde att vad som är synd eller inte enligt den ena eller andra religionen var något som definierades av just den religionen. Men om du har lyckats hitta en vetenskaplig definition på synd kan jag bara gratulera. Sannerligen ett genombrott för forskningen!

 7. Precis, det var långt mer än jag visste att vetenskapen hade svar på saker som synd och moral. Men om jag förstår Mathias rätt så är det vetenskapens slutsats (genom experiment och forskning antar jag) att t.ex. homosex är Guds vilja. Är detta sant står vi ju inför något enormt och obeskrivbart praktiskt. Aldrig mer behöver mänskligheten bekymra sig om etik och moraliska dilemman. Vi kan ju för katten forska fram de rätta svaren. Svaren på allt det vi brottas med, svart på vitt, in vitro liksom! Varför har vi inte hört talas om detta förrän nu? ;-)

  För övrigt så är det fint att se att så många uttrycker en så stor omsorg om Lunds universitet. Men varför känner de sig tvingade att förkasta det jobb som universitetet redan genomfört för att vaska fram den bästa kandidaten till rektorsposten? Jag är helt övertygad om att universitetet är helt kompetenta att ta fram den bästa och mest lämpade personen utifrån tidigare meriter, ledaregenskaper, kompetens och referenser. Det som är avslöjande i diskussionen är ju att debatten aldrig har handlat om den nye rektorns kompetens, tidigare resultat eller hans tunga meritlista. Han har sannolikt varit kristen länge och vore han olämplig att syssla med forskning och vetenskap så hade det ju framkommit för länge sedan. Nu handlar hela rabaldret bara om en sak. Han är kristen. Och det verkar en del tycka är problematiskt i sig.

Kommentarer är stängda.