Är det ett problem att en sjukhuspräst kallar sig för präst?

Är det ett problem att en sjukhuspräst kallar sig för präst? Ibland vet inte den politiska korrektheten några gränser. I sitt senaste nummer föreslår Svensk Kyrkotidning på ledarplats att beteckningen sjukhuspräst ska tas bort och ersättas med något “neutralt”.

Det är skribenten Kajsa Ahlstrand som ser det som ett problem att Svenska kyrkan finns närvarande på alla sjukhus, eftersom kyrkan därmed kommer att framstå som “det normala”.* Med detta menar hon att andra religioner trängs undan.

Det hela är ju otroligt! Här har vi alltså en präst i Svenska kyrkan som tycker det är ett problem att kyrkans präster talar om att de är präster. Hur dåligt självförtroende har man inte då? Är inte just meningen med att vara präst att man ska vara en tydlig representant för sin kyrka?

Ahlstrand föreslår istället att prästerna ska kalla sig . . . kaplaner. Genialt, eller hur? Särskilt med tanke på att en kaplan är en präst! Ahlstrand påstår att begreppet på engelska har en breddad innebörd, och nu omfattar även präster från alla religioner samt även lekmän.

Jaså? Källa? Enligt mitt lexikon, Oxford Advanced Learners Dictionary, så är en kaplan “a priest or other Christian minister who is responsible for the religious needs of people in a prison, hospital, etc. or in the armed forces”. Inte ett ord om andra religioner.

Jag har tidigare skrivit om Västgöta Nation i Uppsala som redan avskaffat sin nationspräst och utnämnt en psykolog till kaplan istället. Därmed tänkte de sig ha gjort nationen mer “inkluderande”** för religiösa minoriteter.

Men hjälp… Tror dessa människor att vi får ett generöst och accepterande samhälle genom att sudda ut kyrkans närvaro? Vi har haft frågan om religiösa minoriteter uppe till diskussion i landstingets utskott för integrationsfrågor. I stor partipolitisk enighet var vi överens om att det ska finnas plats för alla religioner i sjukvården. Vi ser gärna att sjukhusimamer tar plats bredvid dagens sjukhuspräster. Det är fritt fram och det finns gott om plats. Och ingen företrädare för någon religion ska behöva skämmas för sig själv!

____________________________

*Är det fel att vara normal? Ja, det är just nu ett ute-ord. Det finns inne-ord och ute-ord i PK-världen, och det kan vara svårt veta vad som gäller. Just nu är i alla fall “normal” ute.
** Inkluderande är ett inne-ord.
____________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Är det ett problem att en sjukhuspräst kallar sig för präst?”

  1. Jag har för mig att försvarsmakten är inne på samma linje och att den som innehar titeln militärpastor (Chaplain) inte behöver företräda just kristendomen. Med reservation för att jag minns fel; infosidan på mil.se ger ingen detaljerad information.

Kommentarer är stängda.