En del av könsrollen kan vara biologiskt nedärvd

“Vad ska de göra när en flicka plockar blommor, medan en pojke samlar stenar? Rensa skogen på dessa könskodade föremål?” frågar sig Tanja Bergkvist i SvD. Vi får väl helt enkelt förbjuda dagisbarn att gå i skogen!

Bergkvist artikel rekommenderas till läsning för alla som tror att sans och vett härstammar i första hand ur människans förnuft och inte ur förment vetenskapligt framställd genuspedagogik. Ibland är samhällsvetenskap bottendålig. Ofast hänger det samman med att någon vill driva en politiska agenda under vetenskaplig banér. Så är det med genuspedagogiken som lär ut att det är fel att flickor leker med dockor och pojkar med bilar. Det finns mycket bra samhällsvetenskap. Det är inte ämnet i sig som är problemet. Det är de dåliga forskarna.

Idén att jämställdhet bara kan skapas om könsrollerna utplånas har inte särskilt starkt stöd. Det finns forskning som visar att pojkar och flickor behandlas olika, att de uppfostras olika. Det är ingen tvekan om den saken. Men det råkar också finnas forskning som säger att könsidentiteten sannolikt är medfödd, att den sitter i DNA-molekylen. En del av könsrollen kan alltså vara biologiskt nedärvd.

Min uppfattning som jämställdhetspolitiker är att könsrollerna ska ändras, inte utplånas. Det diskrimineringen som ska avskaffas, inte det att vi är kvinnor och män, och kan ha olika intressen som är medfödda. Diskrimineringen kan identifieras, inte minst genom seriös genusvetenskaplig forskning, och på så vis eliminieras. Vi kan nå jämställdhet utan att behöva hjärntvätta oss själva.

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: