Byt språkrör nu!

Miljöpartiets korkade regler om att språkrören inte får sitta mer än nio år gör att Maria Wetterstrand och Peter Eriksson kommer att lämna ledarskapet för sitt parti 2011, ett år efter valet. Partiet tycker alltså att väljarna i valet 2010 ska rösta på någon som ska avgå.

I mina öron låter det hur korkat som helst. Miljöpartiet har lyckats utverka ett löfte från socialdemokraterna att i händelse av valvinst så ska partiet vara med och bilda regering. Men just precis då ska ledarna för partiet avgå. Varför ska man då alls rösta på miljöpartiet? Varför ska man rösta på någon vars första åtgärd blir att avgå?

Wetterstrand och Eriksson har varit två framgångsrika språkrör. Det är inte lätt för ett parti att ha två ledare som dessutom bara sitter en kort tid. Det skapar otydlighet, och partiet har också tidigare gått ifrån ännu hårdare regler om hur länge en person ska få vara språkrör. Duon Wetterstrand och Eriksson har dock verkligen givit partiet ett ansikte. Min gissning är att graden av “name recognition” är hög i väljarkåren.

“Name recognition” är något som amerikanska kampanjmakare kommit fram till är det första och viktigaste steget i en kampanj. Folk i allmänhet måste lära sig känna igen ansikte och namn på partiledaren/arna. Annars är man rökt.

Vi som följer politiken noga förstår ofta inte det för vi kan namnen på alla. Bland folk i allmänhet ser det dock annorlunda ut.  Där kan man hålla fram en bild på t.ex. Jan Björklund och folk kan inte säga vem han är. Och folk röstar inte på någon som de aldrig har sett förut.

Kanske är det av väljartaktiska skäl partiet vill behålla sin språkrör över valet. Men hur seriöst är det ur demokratisk synpunkt? Vem är det väljarna röstar på? Det går inte att veta om partiledarna ska avgå direkt efter valet. Det mest hederliga, och även taktiskt vettiga, vore därför att byta språkrör nu. Det är två år kvar. På den tiden hinner väljarna lära känna två nya språkrör.

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , . Pingat på intressant.se.

Oxford: julfriande avkristnas

I ett tidigare inlägg skrev jag om det debatt som förts i USA den senaste veckan om religiösa utsmyckningar med anledning av julen i delstaten Washington. Jag kan förstå om många i vårt land inte alls kan relatera till problemet. Vem kan tycka illa om julen?

Av en slump hittade jag dock ytterligare ett exempel på rädsla för religiösa yttringar, denna gång i Oxford i Storbritannien. Nyheten är nu en månad gammal, men intressant att ta del av.

Stadsfullmäktige i Oxford beslöt i oktober/november i år att de allmänna festligheterna inte skulle kallas “Christmas” utan “Winter Light Festival”. Det skulle bli mer “inkluderande” så tänkte man sig.

Intressant nog var det ingen företrädare för religiösa minoriteter som stödde idén. Den uppfattades istället bara som löjlig.

Läs mer här: Daily Telegraph

Som sagt, för eller senare kommer det även en propå från någon i vårt land att offentliga inrättningar inte ska få ha religiösa utsmyckningar vid jul.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Orsakerna bakom kravellerna i Rosengård

Kravallerna i Rosengård kommer att bli ett samtalsämne för lång tid framöver. Vad är orsaken? Vems är felet? Redan nu cirkulerar ett antal förklaringar. En kort genomgång:

Islamisk extremism? Bloggen Jihad i Malmö skyller på “islamistiska gäng”.

Autonoma grupper? Polisen menar att kravallerna förvärrats och underhållits av gruppen Antifascistisk Aktion, AFA.

Polisen? Basem Mahmoud, knuten till den islamiska förening som förlorat sitt hyreskontrakt, menar att polisen behandlar muslimer annorlunda än andra.

Fredrik Reinfeldt? Ung Vänster (vänsterpartiets ungdomsförbund) menar att det är inkomsskillnaderna i samhället som är orsaken.

Av dessa är det bara en som jag är övertygad om är helt korrekt, och det är att AFA är inblandat. AFA är den mest extrema av vänstergrupperingarna som använder våld. Det finns ingen anledning att misstro polisen på den här punkten. Det här är ungdomar som blivit gripna förr. Det är också bara svenska vänsterextremister som använder slangbomber. (Läs på DN:s hemsida om vad irakiska flyktningar tycker om slangbomber.) Polisen berättar också att saker och ting lugnade ned sig när det var dags för AFA-gänget att åka till ett annat slagsmål i Köpenhamn (SvD).

Islamiska kulturföreningen har också ett stort ansvar. Det är inte föreningen som ockuperat lokalen. Men vad har man gjort för att lämna lokalen under lugna former. Föreningen har varit uppsagd från sitt kontrakt i mer än två år (Sydsvenskan). Att hyresvärden begär hjälp av polis är fullt rimligt. Lokalen ägs av ett lokalt fastighetsbolag. Varför har inte Islamiska kulturföreningen fixat fram en ny lokal till sig själva under de två år som gått?

Ung Vänsters förklaring förtjänar egentligen ingen kommentar, eftersom det är en standardförklaring till allt i vänsterns värld. Det finns inte ett samhällsproblem som inte har orsakats av inkomstskillnaderna i samhället. Nämner den här för att påminna om vänsterns oförmåga att ta in fakta som inte stämmer med den egna världsbilden. Vänstern är sig lik.

Mediarapporteringen har varit ganska OK, denna gång, tycker jag. Trots det vill jag uppmärksamma värdet av alternativa röster. Exempelvis visade det sig vara värdefullt att läsa bloggarna Jihad i Malmö och Politiskt inkorrekt. Jag delar inte deras åsikter i det mesta, jag går inte i god för dem i övrigt. Men intressanta uppgifter kommer inte alltid ifrån de kanaler man vanligtvis lyssnar till. Läs exempelvis Politiskt inkorrekts förutsägelse om vad som skulle hända i Rosengård redan 4 december.

_____________________________

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.se.

En del av könsrollen kan vara biologiskt nedärvd

“Vad ska de göra när en flicka plockar blommor, medan en pojke samlar stenar? Rensa skogen på dessa könskodade föremål?” frågar sig Tanja Bergkvist i SvD. Vi får väl helt enkelt förbjuda dagisbarn att gå i skogen!

Bergkvist artikel rekommenderas till läsning för alla som tror att sans och vett härstammar i första hand ur människans förnuft och inte ur förment vetenskapligt framställd genuspedagogik. Ibland är samhällsvetenskap bottendålig. Ofast hänger det samman med att någon vill driva en politiska agenda under vetenskaplig banér. Så är det med genuspedagogiken som lär ut att det är fel att flickor leker med dockor och pojkar med bilar. Det finns mycket bra samhällsvetenskap. Det är inte ämnet i sig som är problemet. Det är de dåliga forskarna.

Idén att jämställdhet bara kan skapas om könsrollerna utplånas har inte särskilt starkt stöd. Det finns forskning som visar att pojkar och flickor behandlas olika, att de uppfostras olika. Det är ingen tvekan om den saken. Men det råkar också finnas forskning som säger att könsidentiteten sannolikt är medfödd, att den sitter i DNA-molekylen. En del av könsrollen kan alltså vara biologiskt nedärvd.

Min uppfattning som jämställdhetspolitiker är att könsrollerna ska ändras, inte utplånas. Det diskrimineringen som ska avskaffas, inte det att vi är kvinnor och män, och kan ha olika intressen som är medfödda. Diskrimineringen kan identifieras, inte minst genom seriös genusvetenskaplig forskning, och på så vis eliminieras. Vi kan nå jämställdhet utan att behöva hjärntvätta oss själva.

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Stödet för Natomedlemskap ökar

Nu är stödet för svenskt NATO-medlemsskap ikapp motståndet, nästan. 36 procent är för. 38 procent är mot (SvD). Därmed borde det vara dags för att på allvar börja tala NATO i vårt land.

Sveriges förhållande till NATO kan beskrivas på följande enkla vis: Vi är med i praktiken, men inte i teorin. Svårare än så är det inte. Svenska försvaret har anpassat sig så långt att ett inträde i NATO bara är en formalitet. En signatur på ett papper är allt som saknas.

Det sägs alldeles för sällan för att det ska fastna i det allmänna medvetandet. Därför måste det upprepas igen och igen. Sverige deltar idag i sort sett i alla NATO-aktiviteter som finns. Vi sitter med i alla möjliga arbetsgrupper. Svensk trupp står också under NATO-befäl i Kosovo och Afghanistan. Tilll detta kommer också det militära samarbetet inom EU, som Sverige också deltar i och som bekant är nästan alla EU-länder också NATO-länder.

Vad är det som gör det så fruktansvärt svårt för vårt land att erkänna vad vi håller på med? Vårt lands försvarsförmåga står och faller med vårt samarbete med NATO. Varför kan vi då inte också gå med i NATO på riktigt?

Ryktet säger nu också att Finland på allvar är på väg in i NATO. I februari kommer en rapport om den saken ut hos oss på FOI. Redan 2010 kan Finland bli medlemmar. Då är Sverige det enda land, förutom Ryssland, som inte är med i NATO.

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.