Förintelsförnekare inte bannlysta i Svenska kyrkan

Just nu är det nog många som undrar hur tusan Påven kunde komma på idén att häva bannlysningen mot biskoparna i det tämligen reaktionära sällskapet SSPX. En av dem är, som Uppdrag granskning visade tidigare i veckan, en förnekare av Förintelsen. En antisemit, helt enkelt, och således en idiot, kan man säga utan att gå för långt.

I Sverige är det därför många som nu tänker: “Typiskt katolikerna. Påven är en reaktionär stofil utan verklighetsförankring. En mörkerman, en bakåtsträvare.” (Se exempelvis SVT:s inslag.)

Men då ska man veta att Svenska kyrkan inte heller har någon bannlysning riktad mot den här antisemitiske biskopen eller hans kompisar i SSPX. Svenska kyrkan har nämligen inga bannlysningar alls. Bannlysning betyder att man inte får vara med och ta emot nattvarden. I Svenska kyrkan får dock alla döpta ta emot nattvard, oavsett om de är antisemiter eller inte.

En annan sak som kan vara bra lära sig om katolska kyrkan är att beslut om bannlysning följer en juridisk process, med krav på rättssäkerhet på samma sätt som vid vanliga domstolar. De här biskoparna har varit bannlysta eftersom de vigts till biskopar utan påvens tillstånd. Det för detta bannlysningen har gällt.

Enligt vanlig sed för rättssäkerhet straffar man bara folk för det som de blivit åtalade för. Man dömer inte folk för att man tycker illa om dem i största allmänhet. Nu har påven benådat biskoparna för deras brott mot kyrkans regler om biskopsvigningar. Då måste bannlysningen också upphöra för den här antisemitiske biskopen. För i just det här fallet var det ju inte antisemitismen han var dömd för. Om man vill att han ska vara bannlyst även i fortsättningen måste man anmäla honom för påven igen fast för just antisemitism. Man kan inte låta biskopen vara dömd för “olaglig biskopsvigning” på grund av att han är antisemit. Det fungerar likadant i vanliga domstolar, om en person har begått ett rån ska han dömas för rån, inte för kidnappning.

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Förintelsförnekare inte bannlysta i Svenska kyrkan”

Kommentarer är stängda.