Prästen i Varnhems egna ord om Uppdrag gransknings vinklade reportage

Markus Hagberg, präst i Varnhems församling, som utpekats som en av dem som godtroget låtit sig luras att öppna sin kyrka för det påstått högerextrema katolska sällskapet SSPX, kommenterar här på min blogg Uppdrag gransknings reportage:

GRANSKNING ELLER FÖRVANSKNING?

Media, som ibland kallas för den tredje statsmakten, befinner sig i en kris. Ett av demokratins kännetecken är att media tillåts utöva en granskande uppgift. För att denna granskning skall bli trovärdig krävs att det just är granskning och inte vinkling, drivande av åsikt osv. En förtroendeproblematik uppstår då media inte bara granskar utan också tar sig friheten att styra dagordningen, tillverkar sina egna nyheter vilka sedan gör anspråk på att korrekt beskriva verkligheten. I långa stycken har dagens media lämnat den granskande och rapporterande funktionen för att istället ta sig rollen som både åklagare och domare.

Ett horribelt exempel på falsk rapportering är Uppdrag gransknings senaste avslöjande: Svenska kyrkan hjälper en högerextrem katolsk gruppering att etablera sig i Sverige. Och brottet är detta: några präster i Svenska kyrkan har i god tro upplåtit sina kyrkor till det ändamål som kyrkorna är resta för, gudstjänst. Genom att mässan firas på latin enligt tridentinsk rit, tänks alltså högerextrema och antisemitiska åsikter vinna insteg i Sverige.

Detta är absolut inget försvar för SSPX, och egentligen heller inte ett försvar av Svenska kyrkan eller de av oss präster som upplät våra kyrkor, utan en uppmaning till hederlig journalistik.

Ingen människa med förnuftet i behåll, allra minst en kristen, kan stödja grupper och åsikter som förtar människor deras skapelsegivna människovärde, och man gör klokt i att inte beblanda sig med sådana element. Men när nu frågan kom gällde saken ingen politisk verksamhet utan mässans firande. Hade de extrema åsikter, som enligt vad vi vet idag kan sättas i samband med medlemmar av och sympatisörer till SSPX varit kända, då hade besluten blivit annorlunda.

Att biskop Williamsons uppfattningar kring utrotningen av judar nu blivit framdragna i ljuset är bra, men att i samma veva utmåla Svenska kyrkan som biskopens stödtrupp, det är med förlov sagt, att dra det hela ett par steg för långt. Detta är inte granskande journalistik. Detta är att vilseleda, att presentera en falsk bild av verkligheten.

SVT gör en stor sak av att mena sig producera fri och oberoende television. En sådan deklaration är också förpliktigande.

Markus Hagberg

Ett utdrag ur Uppdrag gransknings intervju med Markus Hagberg finns på Aftonbladets hemsida. /Stefan

__________________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.se. Knuff

Dela med andra:

10 reaktioner till “Prästen i Varnhems egna ord om Uppdrag gransknings vinklade reportage”

 1. Tack för inlägget.

  Just därför – att Svenska kyrkan inte alls stöder dessa uppfattningar – är det särskilt viktigt att faktiskt kunna ta tillbaka och säga att det här blev helt fel och jag ångrar mig.

  /Karin

 2. Är det okej att upplåta lokalerna till i stort sett vilken grupp som helst så länge det är just gudstjänst som ska genomföras? SSPX eller varför inte KKK?
  Sicket trams, det var ett felbeslut, backa och ta om.

 3. Det är ju om något att “ångra sig” och “ta om” att skriva: “…varit kända, då hade besluten blivit annorlunda.”

 4. Problemet ligger inte hos en enskild präst, utan i att kyrkorådet och kyrkoherden (Hagberg är inte kyrkoherde) i Varnhems församling, understödda av Skara stift och Svenska kyrkan i övrigt vill ha en “öppen kyrka”, vilket just betyder att man släpper in vem som helst. Så går det när man vill ha en mjuk och fin myskyrka där alla får vara som de vill. Det här är resultatet av KG Hammars kyrka. Man får aldrig säga att någon har fel, inte ens antisemiter.

 5. Man får visst säga att någon har fel. Har diskussionerna om vilken musik som lämpar sig vid begravningar och bröllop gått dig/er förbi? Och folkkyrkotanken är äldre än Hammar…
  Jag har stor förståelse för Metodistkyrkans medlemskrav men skulle inte vilja se dem i Svenska kyrkan: “En medlem i Metodistkyrkan skall vara en Kristi tjänare med uppdrag såväl i sin närmaste omgivning som i världssamhället. Denna tjänst fullgör medlemmen i sitt familjeliv, i sitt dagliga arbete, på sin fritid och i sitt umgänge, genom att visa ansvar som medborgare, genom att på ett rätt sätt förvalta sin egendom och sina samlade tillgångar genom engagemang i samhällsfrågor och i alla sina ställningstaganden till andra människor. Samverkan med andra troende för att sprida evangeliet är en naturlig följd av det personliga engagemanget i uppgiften. Varje medlem är kallad att vara Kristi vittne i världen, att vara ett ljus och en surdeg i samhället och en försonare i en kultur i konflikt. Varje medlem skall gå in i världens ångest och lidande för att utstråla och levandegöra det hopp Kristus ger.”

 6. På SvT:s hemsida kunde man dagarna efter att programmet visats “chatta” med programmakarna. Ett antal av dessa personer sade att “detta var droppen, nu skulle man gå ur kyrkan”. Som svar fick man i stilen, “Lycka till”, eller “ja, gör det, ta kontakt med Svenska kyrkan och be att få utträda.” För mig är det uppenbart vad man är ute efter. Åtminstone till del handlade hela programidén om att svartmåla kyrkan för att påskynda medlemsraset.

  Jag hoppas att nästa program handlar om den maktägande och hycklande och dyra Landorganisationen. Fackföreningsrörelsen med rötter långt in i socialdemokratin. Men som alla förstår blir den journalist, som ens kommer på tanken, socialt utfrusen av kollegorna. Så mycket för undersökande journalistik och tredje statsmakten.

 7. Nej Gu’ bevare mäj väl! Dä’ går väl inga antesemiter äller antiislamer i våran körka! Å inga högerradikaler äller vänsterradikaler. näe, de flesta i våran körka, di tycker platt intet om saker, utom om di som är synd om i afrika och så där.

 8. Replik till Långström Vinge. Det finns ju ingenting att ångra. Säkert behandlades kyrkorummet med den största respekt av mässdeltagarna, någon skada är därför ej skedd. Men mot bakgrund av vad som man nu vet finns det ju anledning att både en och två gånger fundera kring förfrågningar av samma slag. Överhuvudtaget finns det ju skäl att fundera hur kyrkorummet ska få användas av utomstående. Och nog var det betydligt allvarligare med rockgruppen i Sundsvall som spelade in en rockvideo i kyrkan och sjöng tveksamma texter framme vid altaret.

 9. Folkkyrkan kanske svarar mot den svenska lagomkyrkan. Den enklaste vägen är att hålla sig till den i de lägen man inte brinner. Men var är sältan i språket? Svenska Kyrkan bör styra upp i mittfåran och ta som första uppgift att bredda sin bas.
  Fyra personer i en Gudstjänst är för få. Analysen varför så få – skall det läsas bristande undervisning och predikan? Nej jag tor inte det prästerna gör så gott de kan.
  Men med mera undervisning och predikan kommer ju t.ex. Olle Carlsson i Stockholm långt. Frikyrkorna breddar sin “underhållningsdel” missförstå ej
  det är glädje inför ordet.När många är samlade i en kyrka glöder det en aning mer än med fyra deltagare.
  Svenska Kyrkan kan säkert bättre om den är helt fri från staten politiska kontroll (Kyrkomötet)

Kommentarer är stängda.