Vill eller kan inte Uppdrag granskning förklara vad bannlysning är?

I ett tidigare inlägg om den antisemitiske biskopen Richard Williamson försökte jag kort förklara hur den katolska kyrkans rättssystem funkar. Man bannlyser inte folk hur som helst som man känner för utan det följer en rättsprocess. Nu har jag sett Uppdrag gransknings uppföljande reportage. Vill man inte eller kan man inte förklara för tittarna hur katolska kyrkan funkar?

Inte minst är det besvärande för Kristina Kappelin, SVT:s korrespondent i Italien, som stått för huvuddelen av efterforskningarna i Rom, med kyrklig expertis in på knuten. Det hade varit enkelt för henne att kolla upp vad den kanoniska rätten (katolska kyrkans rätt) säger.

Rättssystemet följer samma regler som ett vanligt rättssystem, dvs. man dömer (bannlyser) inte folk för att de är dumma i huvudet i största allmänhet, utan för att de begått brott mot kyrkans ordning, som de inte velat ångra. Vilken synd var det då biskoparna i SSPX begick? Antisemitism? Nej, otillåten biskopsvigning.

hemsidan för katolska kyrkan i England och Wales finns det en förklaring till hur systemet funkar. Påven har släppt på bannlysningen i förhoppningen om att de fyra biskopar det rör sig om ska ångra sig och göra bot.

Ytterligare en sak som Uppdrag granskning inte heller fattar är att bannlysningar, precis som alla andra straff är personliga. Det är inte SSPX som helhet som bannlysts utan fyra biskopar.

Egentligen bryr jag mig inte alls om katolska kyrkans bekymmer med utbrytarbiskopar, och ännu mindre SSPX, som jag vet väldigt lite om. Däremot bekymrar det mig att sedan länge ingrodda svenska fördomar om katoliker ventileras på bästa sändningstid i SVT. Ingår det inte i Uppdrag gransknings uppdrag att granska fakta?

_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

6 reaktioner till “Vill eller kan inte Uppdrag granskning förklara vad bannlysning är?”

 1. Tack för ditt inlägg! Jag tycker också att det är helt häpnadsväckande att SVT-redaktionen diskuterar bannlysningen som om det gällde ett politiskt parti. Såvitt jag förstår innebär en bannlysning att man vägras åtkomst till sakramenten vilket är något fruktansvärt för en katolik. Det ska mer till än rasistiska/antisemitiska åsikter för att den katolska kyrkan ska kasta ut sina medlemmar från den (i deras ögon) sanna kristna kyrkans gemenskap.

  Sedan tycker jag överlag att resonemanget i det första programmet var ganska svagt. SSPX är en mycket konservativ rörelse inom Katolska kyrkan, ja. Men att kalla den högerextrem känns inte särskilt väl underbyggt. Det var mycket “guilt by association” tycker jag. Framförallt blir det märkligt när man målar upp en bild av att detta samfund håller på att ta över Sverige…

 2. Nu råkar SSPX i Sverige startats av Jonas De Geer, en ökänd rasist. Anklagelserna om högerextremism har definitivt fog för sig.

 3. Jo, fast att de Geer var en av personerna bakom SSPX’s etablering i Sverige säger ju inte per automatik något om prästbrödraskapets, eller dess anhängares, politiska ståndpunkter. Jag tycker att programmet satte likhetstecken mellan att vara värdekonservativ, traditionalistisk, katolik och att vara antisemit.

  Dessutom, även om det skulle finnas oproportionerligt många personer inom SSPX med antisemitiska eller högerextrema åsikter så innebär det ju inte per automatik att SSPX driver en sådan politisk agenda.

  Nog kan man väl anta att de flesta människor som söker sig till SSPX mässor gör det för att de uppskattar en viss slags liturgi och inte för att de vill visa sitt stöd för Biskop Williamsons revisionism?

 4. Bra inlägg. Tidigare hade jag inte en aning om SSPX och nte särskilt mycket om katolska kyrkan heller. Men Uppdrag gransknings program föreföll mig tendentiöst.

  Det känns lite obehagligt att SVT är osakliga och verkar för stor förståelse för Hamas men liten förståelse för Heliga stolen.

 5. I P1:s ”Människor och tro” 31/1 talas bl.a. om SSPX. En intressant synpunkt, framförd av Yvonne Maria Werner, är att biskop Williamson yttrat sig som han gjort inför UG:s reporter med avsikten att därmed förhindra Vatikanens gradvisa närmande till SSPX.

  Ser man om intervjun med den teorin i bakhuvudet verkar det rätt logiskt. UG tror sig ha gjort ett scoop, men blir utnyttjade själva. Williamson förtydligar ju rentav att han just har begått ett brott (utifall att reportern inte skulle känna till tysk lagstiftning).

  Programmets hemsida är http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?ProgramID=416 och filen finns att lyssna på i en knapp månad till. Reportaget börjar ca 11.40. Och där förklaras även vad exkommunicering och ett återtagande av densamma innebär.

 6. Dock verkar ju SSPX vara ett gäng fegisar, om det nu är så att de inte håller med biskop Williamson. Varför kräver de inte att Willamson tänker om, ändrar sig, biktar sig och gör bot för hans uppenbara felsteg? Att säga att han endast talar för sig själv är inte att tydligt och klart uttrycka att han har helt fel och att man tar avstånd från hans åsikter.

Kommentarer är stängda.