Vänsterbloggare vrider sig i vånda över Skolverkets rapport

Igår gissade jag att oppositionen skulle ge sig på Skolverket, nu när verket råkar säga samma sak som Jan Björklund, och alla andra skolpolitiker i Alliansen, alltid har sagt, att sossarnas flumskola gjort att elevernas kunskaper försämrats. Och mycket riktigt. I bloggvärden är attacken från vänster redan i full gång.

Det man skjuter in sig på är att Skolverket, på regeringens uppdrag, jämfört Sverige dels med alla länder som ingår i de internationella undersökningarna, dels med de länder som deltagit under en längre tid. Metodologiskt är det fullt korrekt att göra så, eftersom populationen måste vara densamma i vid varje tillfälle för att man ska kunna se trenden.

Just detta är dock ingen stor sak, eftersom resultaten blir ungefär desamma. I TIMSS-undersökningen för 2007 för matematik får Sverige 491 poäng. Genomsnittet med det breda urvalet ligger på 518 poäng. Genomsnittet med det snäva urvalet, det som alltså påstås ha beordrats fram av Björklund själv för att fixa till statistiken, ligger på 520 poäng (framgår av s. 31 och Bilaga 4 i rapporten).

Det kommer att bli tråkigt för dessa bloggare senare i vår för Skolverket nämner i sin rapport att en oberoende undersökning från Göteborgs universistet kommer då som kommer att säga samma sak. Innan den har sett dagens ljus skulle jag råda verklighetsförnekarna att ligga lågt.

Min uppfattning är dock att relativa mått av den här typen inte säger någonting. De säger ingenting om vad som faktiskt har skett med kunskaperna i skolan, bara hur vi ligger till i jämförelse med andra länder, som kanske också har problem med skolan.

Skolverkets rapport innehåller dock också siffror på absoluta förändringar, och här framkommer det att svenska elevers kunskaper har försämrats under perioden 1995-2007 (Göran Perssons regeringsperiod). Det är detta som är det verkliga problemet och som borgerliga skolpolitiker arbetar för att komma tillrätta med, medan vänstern vill förneka.

Jag fattar faktiskt inte varför inte dessa bloggare accepterar fakta och sluter upp bakom Mona Sahlin, som ju trots allt törs erkänna att det finns problem med skolan. Är det för att Sahlin är en högersosse?

Länkar till åsyftade vänsterbloggare:
Januari 30, 2009 – Björklund fortsätter fuska med statistiken
Skolverket ger inte alls Björklund rätt

____________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Vänsterbloggare vrider sig i vånda över Skolverkets rapport”

  1. Jag gick ut 9:an VT 1996, min bror är elva år yngre än jag. Då han gick ut 9:an 2007 läste han den matematik jag läste då jag gick i 8:an.

Kommentarer är stängda.