Ge inte efter för hot, Cecilia!

Här i Uppsala pågår nu en infekterad debatt om skolnedläggningar. Några skolor kommer att behöva läggas ned eftersom antalet elever har minskat, och man kan inte lägga pengar på tomma lokaler istället för lärare. Inget är dock så svårt som att stänga en skola. Nu har därför regelrätta hot riktats mot kommunalrådet Cecila Forss (m).

Det är en skandal och de föräldrar och skolpersonal som hetsat upp stämningen så att situationen gått dem ur händerna borde skämmas! Hoten kommer sannolikt från några mindre begåvade manliga elever ovana att handskas med den ökade mängd testosteron som kommer av att bli man. Men ansvaret för att dessa tappar besinningen och skickar hotbrev ligger hos de vuxna i deras omedelbara närhet, lärare och föräldrar.

Uppsala kommun består dock av fler invånare än de som absolut inte kan tänka sig lägga ned just sin skola. Jag är därför övertygad om att jag har stöd av många när jag säger till min vän och partikollega: Ge inte efter för hot, Cecilia!

För egen del är jag bekymrad över att Sverkerskolan här i Luthagen där jag bor återigen är hotad. Det är en skola av den gamla sorten, med byggnader från tidigt 1900-tal. Vi i Luthagen är stolta över skolan eftersom den efter mer än hundra år fortfarande fungerar väl som skola. Tillräckligt elevunderlag finns i området. Vi får verkligen hoppas att skolan blir kvar som den är – och renoveras!

_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: