Jag vill inte ha någon energiöverenskommelse

Det rapporteras att energisamtalen mellan regeringen och oppositionen startat väl. Det låter inte bra. Jag vill inte ha någon blocköverskridande energiuppgörelse. Jag vill ha alliansens energiuppgörelse.

Blocköverskridande uppgörelse har en positiv klang i svensk politisk retorik. Många tänker sig att i en bred uppgörelse får alla lite som de vill. Ingen blir helt nöjd, men alla får något. Det känns demokratiskt. Det skapar långsiktighet och ger näringslivet stabila spelregler.

Men allt sånt är mest snack. Breda uppgörelser är inte alls särskilt demokratiska. Om regeringen och oppositionen nu gör upp om energipolitiken för de kommande 30 åren, var kommer då väljarna in i bilden? Det mest demokratiska är att låta energifrågan bli en valfråga 2010. Det finns två alternativ att välja mellan. Låt väljarna utvärdera dem.

Breda uppgörelser skapar inte heller stabilitet, eftersom man ju kan frångå dem. Hur gick det med skattereformen från 80-talet? Den levde bara ett par år. Samma sak gäller också pensionsöverenskommelsen från 90-talet. Ändringar i pensionssystemet görs hela tiden. Det är bara en tidsfråga innan systemet görs om igen.

Slutligen kan också breda uppgörelse vara dåliga. Men hur ska man reformera ett dåligt politiskt beslut om man manifesterat det med en högtidlig blocköverskridande överenskommelse? När uppgörelsen väl är gjord kostar det mycket politiskt att ändra på något eftersom man omedelbart blir anklagad för att svika ingångna avtal.

Breda uppgörelser ska man bara ta till när landets existens är hotad eller när man skriver en ny grundlag. I alla andra fall är vanliga majoritetsprincipen att föredra. Den är mest demokratisk.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

2 reaktioner till “Jag vill inte ha någon energiöverenskommelse”

 1. Är det inte så att du vill att det ska bli en valfråga för att du tror att det ökar alliansens chanser att vinna nästa val, snarare än att det skulle vara så mycket mer demokratiskt?

  Breda energiuppgörelser är väl visst att föredra, energipolitik måste bedrivas långsiktigt. Ska vi ha en situation i riksdagen där man ömsom bestämmer sig för att bygga ut kärnkraften och ömsom bestämmer sig för att avveckla den?

  Det finns ju ett antal områden där man behöver ha blocköverskridande överenskommelser, som t.ex. säkerhetspolitik, viss skolpolitik m.m.

  Att låta de folkvalda gemensamt komma överens på de områden där det är önskvärt med blocköverskridande politik är väl inte odemokratiskt, vi har ju valt dem delvis för att de ska sätta sig in i ämnesområden och fatta beslut. Det borde ingå i deras ansvar att utforma en långsiktig energipolitik.

 2. Det mest demokratiska är att göra frågan till en valfråga eftersom väljarna då får diskutera frågan och säga hur de vill ha det.

  Skolpolitik är för övrigt också en fråga som inte heller skulle må bra av en blocköverskridande uppgörelse av samma skäl.

  Sossarna vill ha en bred uppgörelse i skolfrågan av valtaktiska skäl. Det är en svag fråga för dem.

Kommentarer är stängda.