Nej, religiösa porrsurfar inte mer än andra

Jag vet att inte alla journalister har läst statistik och att det därför inte är lätt att känna igen felaktiga slutsatser. Däremot borde man ju kunna kräva av dem att de kan läsa innantill. I dagarna har det rapporterats att religiösa porrsurfar mer än andra. Men så står det inte i den vetenskapliga artikel rapporteringen handlar om.

Så här skriver forskaren Benjamin Edelman själv om områden med många religiösa:

…in regions where more people report regularly attending religious services (per National Election Studies 2004), overall subscription rates are not statistically significantly different from subscriptions elsewhere…

Det pågår alltså lika mycket porrsurfande i religiösa områden som i andra områden. Däremot minskar porrsurfandet på söndagarna i dessa områden, konstaterar Edelman.

Dagen och Sydsvenskan har uppenbarligen inte läst artikeln, utan rapporterar felaktigt att religiösa människor porrsurfar mer än andra. Sydsvenskan påstår dessutom att skilssmässor leder till mer porrsurfande, vilket också det är fel:

Both marriage and divorce are associated with reductions in subscription to this adult entertainment service.

TV4 klarar sig bättre och det är också tack vare dess hemsida som jag kunnat läsa artikeln.

Det här är en undersökning som arbetar med aggregerade data. Analysenheterna är postnummerområden. Undersökningen säger egentligen ingenting om de personer som bor där. Det Edelman har kollat är mängden porrsurning per postnummerområde. Han säger inte att unga eller lågutbildade porrsurfar utan att i områden med många unga och lågutbildade förekommer det mer porrsurfning än annorstädes.

Har man läst statistik vet man att man måste vara ytterst försiktig med att dra slutsatser på individnivå av aggregerade data. Men, som sagt, i det här fallet måste man inte förstå det intellektuella problemet. Det hade räckt med att läsa innantill.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: