Socialdemokraterna har degraderat sig själva genom samarbetet med mp och v

Moderaterna får 35,5 procent i Demoskops senaste mätning. Socialdemokraterna får 30,9. Hur kan det vara möjligt? Jag tror att förklaringen ligger i samarbetet med mp och v. För första gången sedan 1930-talet visar socialdemokraterna tecken på svaghet.

De borgerliga partiernas svaghet låg i den interna splittringen. Alliansbildningen löste problemet. Nu har socialdemokraterna gjort likadant, bildat en allians med miljöpartiet och vänsterpartiet. Men vilket var problemet som skulle lösas?

Var verkligen socialdemokraternas problem splittringen mellan dem och v och mp? Tävlade man inbördes? Stal man väljare från varandra? Kannibaliserade man på varandra? Nej. Faktum är att ingen av dessa borgerliga sjukdomar fanns mellan dem.

Socialdemokraternas styrka har alltid varit förmågan att kunna leda landet. Även jag som aldrig röstat på dem vet ändå att det här är ett parti som kan regera. Och man har aldrig delat makten med någon annan. Socialdemokraterna som det statsbärande partiet har varit dess identitet under mycket lång tid.

Att byta roll och bli en koalitionspartner av tre är ett stort steg att ta, ett mycket stort steg, eftersom det rubbar partiets ställning som det parti som ensamt kan klara av att regera landet. Det som skulle bli en styrkedemonstration för att möta Alliansen har istället blivit ett bevis för socialdemokratins bräcklighet.

Moderaterna har aldrig påstått att de kan styra landet helt själva, utan har strävat efter att få vara ledande parti i en borgerlig koalition. Nu plötsligt eftersträvar socialdemokraterna samma roll. Det är innebär en degradering. Man sänder ut ett budskap om att man förlorat sin tidigare ställning som det enda parti i det här landet som kan regera ensamt.

Moderaterna och socialdemokraterna framstår för första gången som två jämspelta partier. Skillnaden är bara att moderaterna har ur koalitionssynpunkt tre framgångsrika år bakom sig. Socialdemokraterna har snubblat fram. Moderaterna vet hur man leder en koalition, socialdemokraterna gör det inte.

Läs gärna PJ Anders Linder som också noterat vänsterkoalitionens svaghet.

_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Socialdemokraterna har degraderat sig själva genom samarbetet med mp och v”

  1. Spelar ingen roll om det är Socialdemokrater eller Moderater.Det är samma skit fast i olika förpackningar.

Kommentarer är stängda.