Tips till dig som vill bli politisk skribent

Svenska Nyhetsbyrån startar i maj en skribentskola. Syftet är att utbilda borgerliga ledar-, kultur- och frilansskribenter. Sista anmälningsdag är 27 april. Hemsida: www.skribentskolan.se.

Alltför många unga borgerliga studenter satsar på att bli jurister, läkare och ingenjörer istället för att våga sig på att bli skribenter. Följden har blivit att media domineras av vänstern. Jag vill därför uppmana dig som är ung, borgerlig och just nu funderar på ditt yrkesval att söka utbildningen. Det här kan vara just den utbildning du behöver.

Dela med andra: