Katolska kyrkan växer, Svenska kyrkan krymper

Katolska kyrkan växte med dryg 3000 förra året, skriver DN. Svenska kyrkan brukar istället tappa cirka 40 000 medlemmar om året (netto). Varför går det bra för den lilla kyrkan och dåligt för den stora?

Invandringen? Utomlands är ju katolska kyrkan den stora kyrkan. Ökad invandring till Sverige leder därför automatiskt till en ökning av antalet katoliker i Sverige.

Statskyrkans avskaffande? På den gamla tiden blev alla nyfödda svenskar automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan. Därför är det rimligt att folk också lämnar den när de konstaterar att de ju inte själva valt att bli medlemmar.

Att utvecklingen ser helt olika ut för det båda kyrkorna är därför inget konstigt. Mer intressant är det därför att studera mängden konvertiter mellan kyrkorna. Katolska kyrkan säger sig ha 100 konvertiter per år, vilket egentligen inte imponerar alls med tanke på befolkningens storlek och kristna kyrkans uppdrag att missionera. (Katoliker menar ju som bekant att andra kristna kyrkor än deras är felaktiga och därför bör man enligt deras sätt att se missionera även bland lutheraner.) Men hur många konvertiter drog Svenska kyrkan till sig förra året? Åtminstone en, eftersom jag numera räknar mig som svenskkyrklig, men jag fanns redan inskriven sedan födseln.

Hur går det egentligen med kyrkornas missionerande uppdrag? Det har verkligen kommit av sig. Jag och några vänner brukar ofta sitta och sura över hur sekulariserat samhället blivit, hur de därmed har tappat förståelse för såväl kristendom som religiösa frågor överlag, för att inte tala om hur de har tappat kontakten den lilvsfilosofi som tidigare generationer hade kännedom om. Men faktum är att vi inte heller är särskilt bra på att återta förlorat territorium. Vi är motarbetade av ett sekulariserat samhälle där vi nästan helt står mediainflytande, visst är det så, men det var ju Petrus och Paulus också.

Olof Andrén, 93 år, som predikade S:t Ansgars kyrka här i Uppsala på påskdagen, påpekade träffande att det knappt var någon som trodde på Jesus uppståndelse från de döda ens på Jesu tid. Till och med lärljungarna hade svårt att tro. Det är inte först nu i vår upplysta tid som folk har kommit på att det här med uppståndelsen verkar tramsigt. Det tyckte man då med. Ändå kunde apostlarna förklara vad gick ut på för nästan hela världen.

____________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: