Psalmiana #19, Härlig är jorden

Idag har vi gjort en (liten) pilgrimsvandring i församlingen från Uppsala domkyrka till Gamla Uppsala kyrka. Vad passar då bättre än att skriva om psalm 297 i psalmboken, Härlig är jorden?

Härlig är jorden anses vara en pligrimspsalm, likaså sommarpsalm, likaså begravningspsalm, likaså julpsalm! Det är märkligt att en psalm kan anses passa vid så många olika tillfällen. Ursprungligen var det en dansk julpsalm, men som tidigare omnämnts här på psalmianan är en julpsalm i Europa inte det i Vietnam.

Oavsett när psalmen sjungs passar den dock väldigt bra just för pilgrimsvandringar och begravningar. Texten lyder ju:

Härlig är jorden
Härlig är Guds himmel
Skön är själarnas pilgrimsgång
Genom de fagra Riken på jorden
Gå vi till paradis med sång

Återigen är det också en trösterik psalm som blickar framåt och som lovar att inget är slut bara för att någon dör:

Tidevarv komma, tidevarv försvinna
Släkten följa släktens gång
Aldrig förstummas tonen från himlen
I själens glada pilgrimssång

Förvånande är det dock att konstatera att den verkar föra en tynande tillvaro på Youtube. Det bästa klipp jag har hittat är det här. En fin inspelning med en anonym kör:

Psalmen är en av de allra mest älskade. Och nu talar vi inte längre om topp tio utan topp fem, eller kanske topp tre. Det här är en psalm som även de allra minst kyrkliga ändå kan. Härlig är jorden är kanske den mesta allroundpsalmen vi har. Väldigt många kan den, även icke-kyrkliga, och den funkar i alla lägen, även som julpsalm. Det är svårslaget.

Tidigare psalmianainlägg hittar man här: https://stefanolsson.nu/category/psalmiana/

__________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Kyrkovalet bryter ihop i Uppsala stift

Jag har länge väntat på att systemet med politiska val till kyrkan ska bryta ihop. Kanske är det på gång. Kyrkans tidning rapporterar att det saknas kandidater i 12 av 206 valkretsar i Uppsala stift.

Få ideella organisationer kan tävla med Svenska kyrkan om att ha ett fullständigt vrickat system för hur organisationen ska ledas. Svenska kyrkan har ett system med förtroendevalda, där de förtroendevalda är fler än de anställda i kyrkan!

Kyrkan är organiserad på samma sätt som kommunerna med fullmäktige, styrelse/kyrkoråd och nämnder. Den i särklass största och mest bisarra skillnaden mellan kyrkan och kommunerna är att de förtroendevalda i kommunerna är en väldigt liten grupp i jämförelse med antalet anställda medan det i kyrkan är tvärtom.

Kyrkopolitiken är nog det mest aparta och sjuka politiska systemet jag känner till. Hur kan man ha politiska val till en ideell organisation?

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

För er som tycker att Sverige ska dra sig ur Afghanistan

För er som tycker att Sverige ska dra sig ur Afghanistan kommer här ett litet klipp från Wall Street Journal som berättar om en händelse från i december förra året.

Upprinnelsen är en konflikt mellan de amerikanska styrkorna och ett antal byar i Zabul-provinsen, ett område som är mitt i dragkampen mellan Natostyrkorna och talibanerna. Bråket handlar om att amerikanerna tagit land i anspråk. I en by vågade man ta ställning för amerikanerna:

Just one village, Bao Kala, spoke in support of the expansion, an act defying the Taliban. One night last fall, Taliban militants burst into the home of a Bao Kala elder and schoolteacher, Bismillah Amin, 42. They frog-marched him barefoot for more than a mile to a gathering of armed fighters, who ordered him to stop teaching. To reinforce the warning, they sliced off his left ear.

Så ser situationen ut i södra Afghanistan. Den här skolläraren hade tur, eftersom han fick behålla livet. Vad tror ni händer i samma stund Natostyrkorna drar sig tillbaka?

_______________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Väl skrivet om värdet av omskärelse

I Sverige finns många fördomar om manlig omskärelse. Det sägs vara ett slags form av religiöst förtryck. Jag tror att det beror på okunnighet. Många svenskar har fortfarande svårt att förstå sig på andra kulturer. Vi får därför tacka Benjamin Gerber från judiska församlingen i Göteborg för hans inlägg i dagens Expressen.

Gerber skriver att han är tacksam för att han blev omskuren, och den dag han själv får en son ska han göra likadant:

Att förneka min framtida son en Brit Milah skulle vara att förneka honom min egen tradition och uppväxt. Om jag skulle vänta tills min son blir myndig och sätta beslutet i hans händer, skulle jag ha svikit mitt ansvar som judisk far att uppfostra honom i vår tradition. Jag är ytterst tacksam att mina föräldrar gjorde det när jag var åtta dagar gammal, så att jag slapp välja.

Vad få i Sverige förstår är att omskärelsen är en rit som betyder mycket för det judiska folkets samhörighetskänsla. Att inte få bli omskuren är att bli påtvingad ett utanförskap. En judisk pojke vars föräldrar inte omskär honom tar alltså ifrån honom en viktig del av hans judiska identitet. Det är elakt att göra så.

_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Patetisk KU-anmälan, borde inte ens behandlas

Jag håller med om att det är bra om en minister ligger lågt med att kommentera domar som inte vunnit laga kraft, men att det skulle vara ett brott mot grundlagen är bara larv. Tyvärr är de flesta av KU-anmälningarna bara larv. Jag har alltid tyckt att riksdagsledmöternas anmälningar borde förhandsgranskas för att bli av med tönteriet.

Miljöpartiets anmälan mot kulturministern med anledning av att hon kommenterat Pirate Bay-målet hade då definitivt fallit ifrån. Anmälaren, miljöpartisten Max Andersson, verkar ju inte ens veta vilken paragraf i grundlagen som kulturministern skulle ha brutit mot.

Hade han vetat det hade han sannolikt inte gjort någon anmälan. För det står inte i någon paragraf att ministrar inte får uttala sig om pågående rättsaffärer. Det som står är att regeringen inte för bestämma hur en domstol ska döma. Ministerstyreparagrafen hittar man i regeringsformens 11 kapitel, 7 §:

Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.

Har kulturministern beslutat om att rättegången mot Pirate Bay-personerna ska sluta med fällande dom? Nej. Alltså är det inget brott. Svårare än så är inte lagen.

Men jag kan förstå om enskilda riksdagsledamöter inte klarar av att läsa innantill. Vissa professorer i statskunskap verkar ha samma problem. “Övertramp” kallar Ulf Bjereld det för. Kan det bero på att Bjereld är socialdemokrat?

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , . Pingat på intressant.se.