Varför kan vi inte ha en riktig rättsstat i Sverige?

Lagrådet ger regeringen grönt ljus när det gäller tilläggen till FRA-lagen. Det är bra, för då kanske vi till slut får en lagreglerad kabelspaning. Dåligt, eftersom konstruktionen med en särskild försvarsunderättelsedomstol ger oss en kalkondomstol. Varför kan vi inte ha ett riktigt rättsväsende för underättelsefrågor?

Lagrådet konstaterar att regeringens förslag till specialdomstol egentligen inte borde heta domstol eftersom inga privatpersoner kommer att kunna driva några ärenden i den. Inte heller kommer beslut att kunna överklagas. Den borde kallas för en nämnd istället. Enligt svensk sed kommer också domarna i domstolen utses av regeringen. Trots detta ger lagrådet regeringen grönt ljus.

Som jag ser det får vi alltså i praktiken samma lösning som vi har nu, med en nämnd för försvarsunderättelser, fast med skillnaden att nämnden befolkas av jurister istället för riksdagsledamöter. Alltid något, men egentligen helt otillräckligt.

Jag tycker att vi istället borde se över hela rättsväsendet när det gäller underrättelse och säkerhetstjänst. Vi behöver hemlighetsmakeriet. Vi behöver kabelspaningen. Men vi behöver också systematisk övervakning av övervakarna. Ad hoc-inrättade instanser som inte ens landets mest erfarna jurister vet om det ska kalla för nämnder eller domstolar inger inte förtroende.

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Varför kan vi inte ha en riktig rättsstat i Sverige?”

  1. Konstigt att ordet “domstol” inte är namnskyddat. Jag menar man får inte kalla vad som helst för “falukorv” och “block-choklad”. Kanske ska man även diskutera vad ordet “demokrati” ska innehålla innan en stat som Sverige ska få kalla sig det.

Kommentarer är stängda.