Inget förstått, inget lärt

Nu har jag hunnit med att läsa konstfacksstudenten Anna Odells berättelse om varför hon spelade psyksjuk, och kommentarerna till det. Tragiskt. Fortfarande fattar inte Odell och hennes kolleger att konstnärer inte står utanför lagen. Det följer av principen om allas likhet inför lagen. Adeln är avskaffad.

Efter en lång debatt trodde man att konstnärskolleget på Konstfack borde förtstått att ingen står över lagen, ingen utom kungen, som inte kan åtalas. Alla andra måste bära ansvaret för sina handlingar. Den som begår brott får leva med att bli åtalad.

Att man begår ett brott som en del av ett konstverk gör det inte mindre brottsligt. Det är inte så att det brottsliga plötsligt försvinner eller att all konst är så oerhört viktigt i vårt samhälle så att alla lagar upphör att gälla.

Den som tror det är dum. Det går inte att säga något annat. Förstår man inte att lagen är en sak, konst en annan är man intellektuellt handikappad. Det är som att inte kunna skilja mellan en cykel och en parmesanost. Bara människor som är tröga i fattningsförmågan har det problemet – och professorer på Konstfack.

____________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: