Patetisk KU-anmälan, borde inte ens behandlas

Jag håller med om att det är bra om en minister ligger lågt med att kommentera domar som inte vunnit laga kraft, men att det skulle vara ett brott mot grundlagen är bara larv. Tyvärr är de flesta av KU-anmälningarna bara larv. Jag har alltid tyckt att riksdagsledmöternas anmälningar borde förhandsgranskas för att bli av med tönteriet.

Miljöpartiets anmälan mot kulturministern med anledning av att hon kommenterat Pirate Bay-målet hade då definitivt fallit ifrån. Anmälaren, miljöpartisten Max Andersson, verkar ju inte ens veta vilken paragraf i grundlagen som kulturministern skulle ha brutit mot.

Hade han vetat det hade han sannolikt inte gjort någon anmälan. För det står inte i någon paragraf att ministrar inte får uttala sig om pågående rättsaffärer. Det som står är att regeringen inte för bestämma hur en domstol ska döma. Ministerstyreparagrafen hittar man i regeringsformens 11 kapitel, 7 §:

Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.

Har kulturministern beslutat om att rättegången mot Pirate Bay-personerna ska sluta med fällande dom? Nej. Alltså är det inget brott. Svårare än så är inte lagen.

Men jag kan förstå om enskilda riksdagsledamöter inte klarar av att läsa innantill. Vissa professorer i statskunskap verkar ha samma problem. “Övertramp” kallar Ulf Bjereld det för. Kan det bero på att Bjereld är socialdemokrat?

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Patetisk KU-anmälan, borde inte ens behandlas”

  1. Sen skulle det ju i teorin kunna vara så att “bestämma” tolkas lite vidare än vad du gör det.

    Fast det är nog så att Max inte är påläst… Och att Ulf Bjereld inte heller kan… Det är nog verkligen sannolikare att din tolkning av lagtexten, utan att kolla på vare sig tidigare domar eller förtexter, är definitivt rätt.

Kommentarer är stängda.