30 procents ungdomsarbetslöshet kräver handling

Om inte en ungdomsarbetslöshet på 30 procent ringer ilsket som en varningsklocka på arbetsmarknadsdepartementet, undrar man om regeringen har stoppat bomull i öronen. Vi har vant oss vid att höra att vi ska försvara den svenska modellen, men inte betyder väl det att den heller inte ska reformeras? Har vi inget att lära av andra länder trots att de har markant lägre arbetslöshet bland ungdomar?

WWW.SMP.SE/LEDARE

Dela med andra: