Som den fejkade kd-bloggen fast på riktigt

Diskussionen om den fejkade kd-bloggen har fått stort utrymme i media. Men verkligheten ligger inte långt efter. Åtminstone en riksdagsledamot skriver faktiskt inlägg som man undrar om de är sanna. Naturligtvis är det vår vän Carina Hägg (s) jag talar om.

Carina Hägg har ingen blogg. Hon använder istället frågeinstitutet i riksdagen. Under innevarande riksdagsår (08/09) har hon kommit in med 56 frågor, hittills. Det är mer än en i veckan. Det normala är att en ledamot kommer in med kanske 3-4 frågor under ett helt år.

Nu senast har Hägg kommit på att det är ett problem att EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso är katolik. Han sägs ha någon slags koppling till den kyrkliga orden Opus Dei, och som alla vet som har läst Da Vinci-koden är detta en ond organisation som mördar alla som vill avslöja deras hemligheter. Hägg frågar EU-minister Cecilia Malmström:

Det ifrågasätts om den nuvarande ordföranden i EU-kommissionen José Manuel Barroso ska få förnyat förtroende. Det är ett viktigt uppdrag för oss som medlemsland i EU men också för medborgarna inom unionen. Därtill sträcker sig möjligheter till införande till andra delar av världen. Det kräver såväl granskning som öppenhet inför tillsättandet. Men statsminister Fredrik Reinfeldt har redan uttalat att EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ska väljas om för fem år till. Så jag förutsätter att Barrosos kopplingar till Opus Dei snarast klarläggs genom regeringens försorg. Förtroendet för EU, demokrati och kvinnors rättigheter kräver transparens om vem som ingår i EU:s yttersta maktsfär. Frågan är vad regeringen kommer att vidta för att synliggöra José Manuel Barrosos kopplingar till Opus Dei.

Så skriver en högst verklig riksdagsledamot. “Därtill sträcker sig möjligheter till införande till andra delar av världen.” Vad menas? Tillhör inte också Barroso EU:s innersta maktsfär och inte dess yttersta, med tanke på att han är ordförande för kommissionen?

Jag har tidigare skrivit om Häggs konstiga frågor. Och den som själv läser vidare på riksdagens hemsida kan se att det här inte är ett undantag. Vad sägs exempelvis om den här godbiten apropå att Island infört förbud mot sexhandel enligt svensk förebild?

På vilket sätt har ministern verkat för att Sverige sökt samverkan med Island för att våra tre länder gemensamt ska samverka för sexköpslagens befästande och spridning?

Det tredje landet är Norge, om någon undrar. Den här formuleringen är också ganska rolig, apropå sexköp i Danmark:

Vilket initiativ har ministern tagit för att i samverkan med länder inom Nordiska rådet tydliggöra danska regeringens ansvar för att flickor och kvinnor kan utnyttjas i sexhandel i Danmark?

Vi får hoppas att ministern, i det här fallet Nyamko Sabuni, inte gjort någonting, såvida vi inte stryker ordet “kan” i meningen och ersätter det med “inte ska kunna”. Och vad betyder den här meningen, apropå etiopiska flyktningars situation inom EU?

Att såväl kunskap som beslut bygger på aktuell information är viktigt för tilltron till myndigheter och domstolens handläggning generellt.

Som sagt. Det här är alltså inte påhittat av mig. Det är inte satir. Det är taget direkt ur verkligheten. Carina Hägg socialdemokratisk riksdagsledamot från Jönköpings län.

__________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat intressant.se.