Konstruktivt inlägg om svensk försvarspolitik

Två av mina kolleger skriver väl på Newsmill om varför det är dags att förnya debatten om Sveriges säkerhetspolitik. Eftersom riksdagen redan antagit en “solidaritetsdeklaration” omfattande EU och de nordiska länderna, har vi moraliskt sett lämnat den gamla neutralitetspolitiken bakom oss. Nu måste vårt agerande som land också anpassas till denna deklaration, om den alls ska ha någon trovärdighet.

Formellt sett har Sverige övergett neutralitetspolitiken sedan flera år tillbaks, men den lever ändå kvar i folks allmänna föreställningar. Socialdemokraterna brukar säga att Sverige ska “alliansfritt” utan att vara neutralt, men få förstår skillnaden. I verkligheten tänker sig de flesta svenskar att neutralitetspolitiken lever kvar.

Allt fler har dock kommit att ifrågasätta detta, dels med tanke på EU-medlemsskapet, dels med tanke på Sveriges numera tämligen omfattande samarbete med NATO. Med solidaritetsdeklarationen knyter vi oss ännu hårdare till EU och NATO.

Så hur långt ska vi gå? Läs artikeln på Newsmill och fundera. Jag vet vilket alternativ jag vill se, nr 4, med extra avtal av typ nr 3.

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: