Faktafelen på Åkessons (sd) skrämsellista

Jimmie Åkessons (sd) skrämsellista över islams intåg i Sverige gör i alla fall inte mig rädd. Förutom faktafelen finns det ett och annat som innebär förbättringar för vårt samhälle. Låt oss gå igenom listan.

-För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion,

Det hade jag inte heller trott. Men muslimerna är faktiskt bara ca 100 000 jämfört med Svenska kyrkan som har ca 6,5 miljoner medlemmar. Pingtskyrkan är den största av de små kristna kyrkorna med ca 122 000 medlemmar.

-att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot,

Det är bara en konstnär det handlar om, Lars Vilks. Han har hotats, men lever inte under “ständigt dödshot”, vilket framgår av Vilks egen blogg.

-att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige

Det finns ingen etablering av terrororganisationer i Sverige. Enskilda individer har samröre med terrororganisationer, men det är inte detsamma som etablering av reguljär verksamhet. Framgår av SÄPO:s hemsida.

-att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige,

Det är dumt. Håller med.

-att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar,

För det första är det fel att omskärelse betalas med skattemedel. Omskärelse betalas ur egen plånbok. För det andra har judar under lång tid haft rätt att omskära sina pojkar, utan att SD har protesterat. Omskärelse är medicinskt ofarligt.

-att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa

Faktafel. Sverige har flesta anmälda våldtäkter, vilket är en helt annan sak och förklaras av ökad benägenhet att anmäla och en ett nytt vidgat våldtäktsbegrepp. Sånt påverkar statistiken. Information finns på Brå:s hemsida.

-och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna,

Det vet vi inte, eftersom religiös tillhörighet inte finns med i statistiken. Däremot finns en analyskategori “Män från Mellanöstern”. I denna ingår kristna syrianer och irakier. Publikationer i ämnet finns på Brå:s hemsida.

-att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor,

Det är en bra sak. Det är bra med enkönade miljöer för den som vill ha det så.

-att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna,

Det är också bra. Killar och tjejer kan med fördel undervisas var för sig ibland.

-att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött

Jag har provätit Halalmaten på Konsum, och det gick bra att äta även för en kristen :). Dessutom finns falukorven kvar.

-samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött,

Det är dumt (om det är sant).

-att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan

Tycker jag är bra. Religiösa högtider ska respekteras.

-samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare.

Det är dumt, men beror inte på muslimerna utan på infödda svenska ateister.

Allt är naturligtvis inte konfliktfritt när det gäller islam. Allt är inte bra med denna religion. Den har för närvarande större problem med extremism än andra religioner. Men att hotet skulle komma från lammkorvarna på Konsum är ju löjligt att tro.

_________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

25 reaktioner till “Faktafelen på Åkessons (sd) skrämsellista”

 1. “muslimerna är faktiskt bara ca 100 000” –inte sant, se http://sv.wikipedia.org/wiki/Islam_i_Sverige

  “Det finns ingen etablering av terrororganisationer i Sverige.” –logn, se http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/15/sverige-har-kapitulerat-terroristerna

  “Sverige har flesta anmälda våldtäkter, vilket är en helt annan sak och förklaras av ökad benägenhet att anmäla och en ett nytt vidgat våldtäktsbegrepp.” –Tror du pa det dar sjalv?

  Orkar inte fortsatta. Det ar for mycket fel och osakligheter. Varfor ar du sa oarlig? Ar inte arlighet nagot att strava efter?

 2. 100000 i Sverige stämmer inte. Enligt ett par forskare på GU var muslimerna i Sverige ungefär 470000 eller minst 5 procent av befolkningen år 2007. (Stod i GP, och jag har namn på forskarna kvar sparade i en bunt tidningsklipp och ev i en fil i min dator — kanske 10 minuters jobb att hitta dock.)

  Antal medlemmar i Malmös islamiska center var för några år sedan 50000 personer enligt deras egen angivelse.

  Hur kan du lyckas ha så fel i ett inlägg som detta, drivande tesen om andras okunskap? ;)

 3. Till Magnus: lämna gärna uppgiften om vilken forskare som uppgav antalet muslimer i Sverige och när artikeln var införd i GP.

 4. Malmö islamic center skriver på sin hemsida:

  “Idag har Malmö Stad så många som 45000 personer med muslimsk bakgrund. I regionen finns det ca 100000 muslimer och i hela riket uppgår antalet muslimer till 350000.”

  Men det framgår inte hur de har kommit fram till denna siffra.

 5. Wikipedias källa är Leif Stenberg, “Islam in Scandinavia” i boken Islam, Europe’s second religion: the new social, cultural, and political landscape, Shireen T. Hunter (red.), 2002, s. 123.

  Finns på Google books:

  http://books.google.se/books?id=HBLKm5QPTg8C&lpg=PA106&ots=lO58H04rAr&dq=Islam%2C%20Europe's%20second%20religion%3A%20the%20new%20social%2C%20cultural%2C%20and%20political%20landscape&pg=PA123#v=onepage&q=&f=false

  Som framgår av tabellen på s. 123 baseras uppgiften om 250 000 muslimer i Sverige på “Author’s estimate”, dvs. en ren gissning från författarens sida. Den enda uppgift som kan beläggas med säkerhet är alltså att de muslimska församlingarna rapporterat in ca 100 000 medlemmar.

  Jag har emellertid inte funnit någon som hävdar att antalet muslimer skulle vara så mycket som 400 000.

 6. 1. 100,000 syftar på antalet medlemmar i de 37 muslimska församlingarna i Sverige. Siffran 300,000 baseras på antalet invandrare från övervägande muslimska länder. Lägger man till de barn som fötts i Sverige så är antagligen 300,000 närmare sanningen.

  2. Instämmer. Såvitt jag kan se är inga muslimska terrorganisationer verksamma i Sverige. Däremot är flera svenska muslimer (individer) aktiva terrorister. I länder med lite invandring, ex. Finland, har så inte varit fallet.

  3. Det stämmer att företrädare för muslimska trossamfund i Sverige krävt införande av sharialagar eller annan anpassning av svenska lagar efter islams krav.

  4. Det stämmer att könsstympning i Sverige främst motiveras med muslimsk tro, rätt eller fel.

  5. Ang. våldtäkter. Det stämmer att vi inte kan urskilja just muslimer från Mellanöstern från ex. kristna från Mellanöstern. Däremot kan man väl anta att eftersom majoriteten av invandrare från Mellanöstern är muslimer är även våldtäktsmännen det.

  6. Badhus. Jag har inget emot detta. Det jag tror stör folk är att det skapas just för att blidka muslimers krav när liknande krav från andra grupper (läs svenskar) ignoreras.

  7. Könssegregerad simundervisning. Återigen, det som irriterar är att en muslimsk, dvs religiöst baserad, syn tillåts styra undervisningens utformning. Hade ex. väckelsekristna krävt motsvarande hade det gett upphov till upprörda rop om “könssegregering och “medeltida” syn på könsroller.

 7. Enligt Åkesson finns det 500 000 muslimer i Sverige. Det påstår han i alla fall på Newsmill.

  Enligt den enda verifierbara siffran fanns det 106 327 muslimer i Sverige år 2007.

  Det är en ganska stor skillnad. Jag tror mer på verifierbara siffror än partiledare Åkessons påståenden, som han inte kan belägga med källor.

 8. “Men att hotet skulle komma från lammkorvarna på Konsum är ju löjligt att tro.”

  Väldigt seriös argumentation. Åkesson tog upp några aspekter av islams påverkan, vissa mindre betydelsefulla än andra, på det svenska samhället och frågade sig hur långt anpassningen kommer att gå om inte något görs åt nuvarande politik. Det är en viktig och angelägen debatt han startat. Och han förtjänar att bemötas seriösare än den vidriga flod av förolämpningar och anklagelser som kommer från etablissemanget. Några direkta faktafel finns knappast i Åkessons artikel, däremot en del otydligheter. Ta det där med “muslimska män”. Åkesson avsåg då män från muslimska länder. Nationaliteterna som toppade i BRÅ:s rapport var: Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisen. Det där med våldtäkter per capita kan knappast sägas vara ett faktafel. Uppgiften kommer från en studie som slogs upp stort i media. Att den rapporten sedan kan kritiseras är en annan sak. Åkesson påtalar faktiska problem i spåren av den förda invandrings- och integrationspolitiken och att då fastna i semantik och märkande av ord blir inte seriöst. Bemöt honom i grundfrågan och förklara varför anpassningen av det svenska samhället till islamisters agenda i spåren av en snabbt växande muslimsk minoritet inte är något problem.

 9. Tack Lars! Åkesson har initierat en debatt i ett ämne som länge krävt belysning. Det skall han ha all heder av.

  JohannaV

 10. Åkesson påstår att det går skattepengar till omskärelse. Där har ni ett direkt faktafel. Det är inte ordmärkeri.

  Men jag förstår att ni kallar faktadiskussioner för ordmärkeri, med tanke på att Åkesson bygger hela sitt resonemang på inbillningar.

  Förnuftig politik måste ju vara underbyggd av korrekta fakta, eller hur? Så varför vill ni sverigedemokrater inte diskutera fakta?

  Jag bemöter grundfrågan om islams inflytande på vårt samhälle genom att ifrågasätta Åkessons grundläggande verklighetsbild. Genom att visa vilka faktafel han har, visar jag att hans verklighetsbild är felaktigt, varvid hans slutsatser också blir felaktiga.

  Några förolämpningar har jag inte utdelat, annat än att sanningen i sig kan kännas förolämpande för vissa.

 11. Lysande inlägg i debatten, Stefan! Det är fantastiskt att se hur SD:s argument inte håller för en faktamässig granskning. Egentligen borde man kräva av dem att de alltid avger kontrollerbara källor för sina argument. En mig närstående politiker brukade alltid ifrågasätta dem i den kommun hon var förtroendevald. Inte ens när de anförde källor höll det för en granskning. Studierna sade antingen inte alls det SD hävdade, eller så var de tagna ur sitt sammanhang. Inte sällan hänvisade man till äldre studier än de senaste, allt för att få ett argument som passar ens förutbestämda världsbild. Så skall Sverige enligt SD byggas.

  Tack, Stefan, för att du för den goda kampen!

 12. Jag talade inte om dig, Stefan, vad gäller förolämpningarna. Här har du en del källor till Åkessons påståenden:

  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/loegner-hets-och-grundloesa-paastaaenden-331610

  Bl a en vad gäller “att det går skattepengar till omskärelse”:

  “Tidigare i år meddelade Sveriges kommuner och landsting, SKL, att man fattat beslut om att rekommendera att alla landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar, även om det inte är medicinskt motiverat. I pressmeddelandet sades det också att 10 landsting idag erbjuder sådan omskärelse.”

  “Jag bemöter grundfrågan om islams inflytande på vårt samhälle genom att ifrågasätta Åkessons grundläggande verklighetsbild.”

  Du konstaterar ju själv att denna påverkan finns och tycker till och med att vissa saker är positiva. Då har du alltså inte något emot att denna påverkan intensifieras i takt med att den muslimska minoriteten växer? Denna utveckling är helt i sin ordning för dig?

 13. Stefan, du skriver att:

  “…muslimerna är faktiskt bara ca 100 000 jämfört med Svenska kyrkan som har ca 6,5 miljoner medlemmar.”

  Du vet nog lika väl som jag att Svenska kyrkans medlemsantal är en dålig måttstock för antalet kristna i vårt land…

  I övrigt håller jag med dig, även om det där med skolavslutningar i kyrkan behöver preciseras. Kyrkan som lokal för skolavslutningar är naturligtvis helt ok (liksom moskéer, synagogor och buddisttempel), så länge inte avslutningen innehåller konfessionella inslag.

 14. Flera landsting utför omskärelse, dvs. tillhandahåller kirurger för detta, men det görs inte gratis. Föräldrarna måste betala. Det går inga skattepengar till omskärelse. Det är en felaktig uppgift som Åkesson fört fram.

  Islams påverkan kan vara både bra och dålig, men Åkesson verkar tycka att all påverkan är dålig. Varför är det dåligt med halalmat i frysdisken?

 15. “Flera landsting utför omskärelse, dvs. tillhandahåller kirurger för detta, men det görs inte gratis. Föräldrarna måste betala. Det går inga skattepengar till omskärelse. Det är en felaktig uppgift som Åkesson fört fram.”

  Verkligen? Så här skriver DN:

  “DN:s granskning visar att patientkostnaden för en omskärelse på icke medicinska grunder varierar kraftigt mellan landstingen. I Dalarna erbjuds ingreppet utan kostnad för patienten. I Blekinge och Halland får patienterna betala nästan 10 000 kronor.”

  http://www.dn.se/nyheter/manga-lakare-vagrar-utfora-omskarelse-av-unga-pojkar-1.918069

  “Islams påverkan kan vara både bra och dålig, men Åkesson verkar tycka att all påverkan är dålig. Varför är det dåligt med halalmat i frysdisken?”

  Det där med halalmaten är väl kopplat till SD:s syn på djurskydd, dvs ökad efterfrågan på sådan mat innebär att fler djur måste ritualslaktas. Det allvarligaste i islams påverkan är väl att det är islamister som sätter agendan för den muslimska gruppen. De säger sig företräda muslimerna när de kommer med sina kravlistor på det svenska samhället och hittills har utvecklingen gått nästan helt i deras favör. Ser du inte en fara i det? Det är detta som Åkesson ser som det stora hotet och det har han helt rätt i. De svenska muslimerna måste göra upp med de extremister som säger sig föra deras talan i Sverige. Här ett citat från den blivande centerriksdagsmannen (?) Aldebe:

  “Över nittifem procent av Sveriges muslimer är traditionella muslimer och följer det traditionella islam, säger Mahmoud Aldebe när vi träffar honom i Stockholm.”

  http://svt.se/2.58360/1.631540/utskriftsvanligt_format?printerfriendly=true

  Denna man företräder en stor del av Sveriges muslimer med sin organisation.

 16. Dalarnas landsting ger omskärelse gratis. Då återstår 20 andra landsting som inte gör det. Alltså har Åkesson fel när han påstår att landstingen betalar omskärelse.

  Eller brukar ni Sverigedemokrater dra slutsatsen att om 9 svanar är vita och 1 är svart, så är alla svarta?

  Jag anser inte att halalslakt är grym mot djuren. Djur är nämligen inte människor och kan inte uppfatta smärta på samma vis som människor. Det är en vänstermyt att djur lider under slakt. Jag visste inte att ni i SD gått på den.

 17. Det står väl att det varierar från gratis till “nästan 10 000 kronor”. Alltså har han rätt när han skrev att landstingen “använder skattebetalarnas pengar” till det. Han har inte påstått att samtliga landsting skulle erbjuda det helt gratis.

  Det där med djurskydd och förbud mot ritualslakt är något som SD drivit under hela partiets existens, så ,ja, de tycks verkligen ha gått på den “vänstermyten”.

 18. 8…9…10! And the winner is Lars. KO in the 5:th round.

  Med tanke på hur kassa alla är på att debattera med SD så är det bara en tidsfråga innan de har 10% av rösterna.

 19. Nästa faktafel:

  Åkesson: “att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot”

  Vilka konstnärer då? Lars Vilks är en, 1, konstnär, inte flera. Dessutom skriver han på sin egen blogga att han inte alls lever under ständigt dödshot.

  Så vilka konstnärER är det Åkesson talar om?

 20. Det trista med hela denna debatt är att det är ointressant om ett eller två landsting erbjuder subventionerad omskärelse. Det intressanta är utgångspunkten att man inte skall dra alla människor över en kam. Jaha en person flyttar till sverige från ett muslimskt land, är han då troende muslim? Om man som SD gör pratar i svepande ordalag är man ju endast intresserad av att märka folk och piska upp en stämning av vi och dom jag förutsätter att det är en taktik för att vinna röster men frågan är ju vad det gör med vårt samhälle. Vem tjänar på att göra samhället hårdare?
  Våldtäktsmän, det är väl ingen som försvarar våldtäkt, brottslingar skall straffas men skall man anklaga enskilda individer för att vara brottslingar enbart genom att argumentera att de kommer från andra länder?

 21. Jonas,

  På vilket sätt drar Åkesson alla människor över en kam? Hade han gjort det, t ex vad gäller det där med våldtäkt, så hade han åkt dit för hets mot folkgrupp så det bara smäller om det. Han skriver om en utveckling som han tycker är negativ, där inte minst det svenska samhället successivt anpassar sig till den växande muslimska minoriteten. Om du läser vad han skriver så vill han motverka en utveckling där samhället blir hårdare och mer konfliktfyllt. Just det där med våldtäkt tog han väl upp som ett exempel på negativa konsekvenser för det svenska samhället vad gäller den massiva immigrationen från muslimska länder. Av alla brottskategorier är det just våldtäkt där invandrarna är klart mest överrepresenterade och mest överrepresenterade av alla är män från muslimska länder. Åkessons “hemska” och “nazistiska” recept för att vända på den negativa utvecklingen är då en omlagd invandrings- och integrationspolitik (SD vill ha en politik som Danmarks borgerliga regering genomfört med stöd av Dansk Folkeparti). Han tänker inte smälla upp “koncentrationsläger” eller genomföra “etnisk rensning”, vilket en rabiat imam antydde i ett svar till hans debattinlägg.

 22. “Vilka konstnärer då? Lars Vilks är en, 1, konstnär, inte flera. Dessutom skriver han på sin egen blogga att han inte alls lever under ständigt dödshot.

  Så vilka konstnärER är det Åkesson talar om?”

  Det var det här med ordmärkeri, Stefan… Det intressanta är att detta problem existerar när någon konstnär väl vågar vara “hädisk” mot islam (van Gogh fick betala med sitt liv för det). I Sverige är det väl i princip bara Vilks som vågat det, med hot som konsekvens. Vi riskerar då att rädsla och självcensur breder ut sig i samhället, vilket väl Sverige är världsmästare i vad gäller dessa “känsliga frågor”. Och det har det mediala och politiska etablissemanget en stor del av skulden till.

 23. Nej, det är verkligen inte bara ordmärkeri. Åkesson påstår att det finns konstnärer som lever under dödshot efter att ha skojat om islam. Men det gör ju inte det.

  Åkesson påstår alltså något som han inte har bevis för.

  Åkessons verklighetsbild är i allt väsentligt en sagovärld. Hade vi levt på 1600-talet hade han trott på häxor. Häxjägarna på 1600-talet var inte heller så nog med att kolla fakta innan de anklagade folk för att vara häxor.

Kommentarer är stängda.