Nobelstiftelsens varumärke fortfarande till salu

Förra året granskade SR Ekot Nobelstiftelsens sponsoraffärer. Nu ett år senare följer man upp med en ny granskning. Inte mycket har skett. Nobelstiftelsen tar fortfarande emot pengar från företag som vill synas glansen av det fina namnet. Det är slappt.

Tydligen har Nobelstiftelsen fortfarande inte förstått att trovärdigheten i namnet Nobel är det enda i stiftelsen som har något värde. Vilket land som helst skulle kunna dela ut ett vetenskapligt pris med samma omsorg och samma prissumma som Nobelstiftelsen. I samma sekund Nobelprisets förlorar sin trovärdighet ersätts det blixtsnabbt av en amerikansk motsvarighet.

Att Nobelstiftelsen därför försöker tjäna pengar vid sidan om genom att hyra ut sitt namn till olika företag är därför betydligt allvarligare än vad stiftelsens ledning verkar förstå. Det är ett typiskt beteende hos män som tror att allt går så bra att man inte måste vara försiktig. Sådan släpphänthet straffar sig i slutändan. Kanske någon politiker med intresse för forskningsfrågor kan viska i örat på stiftelsens VD och påminna honom om att också han är dödlig.

Länk till mitt inlägg från förra året:
https://stefanolsson.nu/2008/12/10/nobelstiftelsen-riskerar-sin-trovardighet/

_____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Ett ytterlighetsparti kan aldrig bli ett vågmästarparti

Nej, nej, nej! Den så kallade experten på regeringsbildning, professor Olof Ruin, har fel när han hävdar att Sverigedemokraterna skulle kunna bli ett vågmästarparti. SD är ett ytterlighetsparti och ett sådant kan aldrig bli vågmästare. Ett vågmästarparti måste ligga i mitten av skalan. Det gör inte Sverigedemokraterna.

Det verkar vara omöjligt att förändra mediebilden av att Sverigedemokraterna är ett potentiellt vågmästarparti. Det är sant att partiet verkar vara på väg in i riksdagen, och det är sant att Alliansen därmed sannolikt förlorar sin absoluta majoritet. Men det är inte sant att SD därmed hamnar i en vågmästarställning.

Sverigedemokraterna är ett ytterlighetsparti precis som vänsterpartiet. Partiet kan på grund av sin extrema hållning i invandringspolitiken aldrig göra upp med socialdemokraterna för att fälla en borgerlig regering. SD har bara Reinfeldt eller Sahlin att välja mellan.

Partiet måste ta ställning för den ena eller den andra statsministerkandidaten. En nedlagd röst i riksdagen räknas in som ett passivt stöd till den sittande regeringen. Så funkar vår författning. Det finns bara ett sätt för SD att avpolettera Reinfeldt och det är att rösta nej, i den förtroendeomröstning som kommer att följa direkt efter valet 2010. Då kan Reinfeldt sparkas. Men vilken annan statsminister är det i så fall Sverigedemokraterna vill släppa fram? Sahlin? Nej, det är ju omöjligt eftersom Sahlin är SD:s mest avskydda politiker.

Sprid gärna det här och mitt förra blogginlägg om den här saken. Fortfarande verkar det som att många, även statsvetare, inte fattat att de parlamentariska spelreglerna räddar Alliansen kvar vid makten, utan att någon som helst hänsyn till Sverigedemokraterna behöver tas.

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Regeringen säger ja till ny pendel mellan Uppsala och Stockholm

Idag sa regeringen ja till att låta Upplands lokaltrafik och Storstockholms lokaltrafik köra pendeltågstrafik mellan Uppsala och Stockholm med stopp vid Arlanda. Det är ett jättelyft. Det betyder nämligen att vi kanske blir av med SJ helt på denna sträcka. Därmed kanske vi får halvtimmestrafik mellan städerna även efter kl 22 på kvällen.

Kommunikationerna mellan Sveriges huvudstad och Sveriges fjärde största stad har varit urusla så länge jag kan minnas. SJ har haft monopol på sträckan. Flera år tillbaks fanns inte ens en busslinje som konkurrerade. Nu i höst drog dessutom SJ in flera avgångar. På vardagarna går sista tåget från Uppsala mot Stockholm redan kl. 22.09. Verkligen bottendåligt.

Men som tur är styr nu Alliansen såväl i Stockholms som Uppsala län, samt sitter i regeringen, med goda fina moderater på ordförandeposterna. Vips så får SJ konkurrens. Nya tågplaner sätts i verket.

Efter detta finns inte mycket oppositionen i vårt län kan bråka om när det gäller satsningar på tågtrafiken. Pendeltågstrafik mellan Uppsala och Stockholm hade ju kunnat tillåtas när som helst före maktskiftet 2006. Intressant att veta om oppositionen är dessutom att de vill behålla SJ:s monopol. Häromdagen hos oss i Uppsala röstade de emot bygget av Citybanan, och i Stockholm ville miljöpartiet och vänsterpartiet införa förbud mot att tala mobiltelefon i tunnelbanan.

Österberg en man som tappat minnet

Dagens skämt måste ju vara Sven-Erik Österbergs (s) angrepp på regeringens utnämningspolitik. Mer än en tredjedel av regeringens utnämningar har inte följt principen om öppenhet. Det är hyckleri, tycker han, eftersom Alliansen lovade att ha en öppen ansökningsprocess.

Just det. Det är inte bra att det är en hel del hemlighetsmakeri kvar. Men hur var det nu på sossetiden då Österberg själv ansvarade för utnämningarna? Hur många tjänster tillsattes i en öppen process?

“Det fanns delar i utnämningspolitiken som inte fun­gerade tillfredsställande under föregående mandatperiod”, erkänner Österberg.

Det är sant. Bra med lite självkritik. Men hur många tjänster var öppna för alla att söka? Om en tredjedel hemliga tillsättningar är skandaldåligt, hur var det på sossetiden? Var det kanske bara en sjättedel eller tiondel?

Nej, alla utnämningar var hemliga! 100%. Ingen. Ingen tjänst kunde sökas öppet. Ingen.

Det är glädjande att socialdemokraterna nu också kommit på att det här med hemliga utnämningar är ett värdelöst system som gynnar vänskapskorruption. Men det är ju patetiskt att komma dragande med anklagelser om hyckleri när man själv har begått samma synd i flera decennier. Minnet är kort hos somliga.

_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Statsvetaren läser Bibeln #2: Kreti och pleti, och Göran Hägglund

I svenskt tal kan man ibland få höra att man inte ska bry sig om vad kreti och pleti tycker. Kreti och pleti sägs vara den obildade massan. Den del av folket som bara läser kvällstidningar, äter på Mac Donalds, och är i behov av vägledning från den bildade politiska eliten.

Men vilka var kreti och pleti? Det är två folkgrupper som fanns på kung Davids tid i Israel. Sannolikt tjänstgjorde de hos kungen som livvakt, sannolikt var de filistéer lojala med David. Av texten framgår det att det var en stridande trupp som inte stod under överbefälhavaren Joabs befäl, utan under Benaja.

När Davids ena son Absalom gjorde uppror utgjorde kreti och pleti en del av den styrka som var lojal med David, tillsammans med den 600 man starka styrka varit med kungen från den tid han var förföljd av Saul. Under Sauls förföljelse vistades David en tid hos filistéerna. Möjligen var det där han knöt banden med kreti och pleti. I nyare översättningar av Bibeln kallas de dock keretéer och peletéer (2 Sam. 15:14–18).

Då sade David till alla sina tjänare, dem som han hade hos sig i Jerusalem: »Upp, låt oss fly, ty ingen annan räddning finnes för oss undan Absalom. Skynden eder åstad, så att han icke med hast kommer över oss och för olycka över oss och slår stadens invånare med svärdsegg.» Konungens tjänare svarade konungen: »Till allt vad min herre konungen behagar äro dina tjänare redo.Då drog konungen ut, och allt hans husfolk följde honom; dock lämnade konungen kvar tio av sina bihustrur för att vakta huset. Så drog då konungen ut, och allt folket följde honom; men de stannade vid Bet-Hammerhak. Och alla hans tjänare tågade förbi på sidan om honom, så ock alla keretéerna och peletéerna; och alla gatiterna, sex hundra man, som hade följt med honom från Gat, tågade likaledes förbi framför konungen.

Det märkliga med begreppet “kreti och pleti” är dock att det i svenskan fått stå för löst och obildat folk. Jag har inte funnit någon bra förklaring till detta, men Wikipedia anger några källor där kreti och pleti uppfattats som otrevligt folk. Keretéerna dyker upp på några platser till i Bibeln. “Ve er, som bor i kustlandet, ve er, kereteer!” (Sefanja 2:5.) Men hur kommer det sig att “kreti och pleti” kommit att ses som synonymt med “den obildade massan”?

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund har ju som bekant velat göra sig till tolk för “verklighetens folk”. Kanske skulle han kunnat kalla dem kreti och pleti? Hur som helst tycker jag det är dags att uppvärdera kreti och pleti. Det finns i vår demokrati en gammal nedärvd rädsla för “massan”. Gärna demokrati, bara det inte blir för mycket, för då kan den obildade massan utvecklas till en pöbelhop.

Denna farhåga delas av både höger och vänster. Europeisk konservatism har historiskt varit aristokratisk och menat att överklassen står för det ledarskap massan behöver. Socialisterna har tänkt likadant men erbjudit ledarskap i form av fackföreningar. Kommunisterna i sin tur tog ytterligare ett steg och menade att kreti och pleti behövde ledning av ett revolutionärt avantgarde.

Med 90 år av demokrati i Sverige tycker jag dock att det är hög tid att omvärdera synen på “den obildade massan”. Den är inte så stor och obildad som 1800-talets demokratiteoretiker trodde. Förvisso är många väljare korkade, men någon gigantisk pöbelhop som behöver vägledning av en elit för att kunna leva sina liv på ett civiliserat vis finns helt enkelt inte. Det finns till och med statsvetenskaplig väljarforskning som visar på motsatsen.

Inlägg nr 1 i serien Statsvetaren läser Bibeln hittar man här:
https://stefanolsson.nu/2009/10/31/statsvetaren-laser-bibeln-
1-mose-slar-ned-kuppforsoket/

_____________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.se.