Nu övas det för invasion av Polen – igen

En kollega till mig har idag gjort mig uppmärksam på en artikel i The Telegraph om senaste ryska militärövningen med namnet Zapad 2009. Scenariot är en attack mot Polen, inkluderande ett nedslående av ett minoritetsuppror (läs polskt) i Vitryssland.

Varför genomför Ryssland och Vitryssland tillsammans en övning med udden riktad mot Polen? Känner man sig hotade? Nej, självklart finns det inget militärt hot mot Ryssland från Polens sida, utan det här är sannolikt bara motiverat av revirpinkeri. Ryssland håller på att återupprätta sitt självförtroende, vilket hade varit helt OK, om det nu inte hade varit för att självförtroendet tycks sitta i militär förmåga.

Det finns därför återigen anledning att påminna om att den nya ryska politiken, påbörjad av Putin och nu vidareförvaltad av Medvedev, inte är densamma som Jeltsins. Ryssland spelar ett diplomatisk spel som är annorlunda än det länder som Sverige, Tyskland och Polen spelar mot varandra. Ryssland är visserligen inte ett aggressivt land, men dess utrikespolitik bygger inte på förtroliga samtal i samband med mysiga ministermöten, utan på att visa sig stor och stark.

Konsekvensen för oss är att vi måste ha en utrikes- och försvarspolitik som svarar mot detta. Under kalla krigets dagar var politiken ett starkt nationellt försvar. Nu har vi inte det försvaret kvar längre. Vad gör vi då? Billigast och enklast, och därtill också fredligast, är att sluta sig samman med sina demokratiska grannar, och tydligt markera att här hos oss i vår del av världen är militär vapenmakt inget argument för den som söker inflytande. Ett sådant samarbete finns också. Våra grannar är med i det. Men inte vi. Samarbetet heter NATO.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: