Statsvetaren läser Bibeln #2: Kreti och pleti, och Göran Hägglund

I svenskt tal kan man ibland få höra att man inte ska bry sig om vad kreti och pleti tycker. Kreti och pleti sägs vara den obildade massan. Den del av folket som bara läser kvällstidningar, äter på Mac Donalds, och är i behov av vägledning från den bildade politiska eliten.

Men vilka var kreti och pleti? Det är två folkgrupper som fanns på kung Davids tid i Israel. Sannolikt tjänstgjorde de hos kungen som livvakt, sannolikt var de filistéer lojala med David. Av texten framgår det att det var en stridande trupp som inte stod under överbefälhavaren Joabs befäl, utan under Benaja.

När Davids ena son Absalom gjorde uppror utgjorde kreti och pleti en del av den styrka som var lojal med David, tillsammans med den 600 man starka styrka varit med kungen från den tid han var förföljd av Saul. Under Sauls förföljelse vistades David en tid hos filistéerna. Möjligen var det där han knöt banden med kreti och pleti. I nyare översättningar av Bibeln kallas de dock keretéer och peletéer (2 Sam. 15:14–18).

Då sade David till alla sina tjänare, dem som han hade hos sig i Jerusalem: »Upp, låt oss fly, ty ingen annan räddning finnes för oss undan Absalom. Skynden eder åstad, så att han icke med hast kommer över oss och för olycka över oss och slår stadens invånare med svärdsegg.» Konungens tjänare svarade konungen: »Till allt vad min herre konungen behagar äro dina tjänare redo.Då drog konungen ut, och allt hans husfolk följde honom; dock lämnade konungen kvar tio av sina bihustrur för att vakta huset. Så drog då konungen ut, och allt folket följde honom; men de stannade vid Bet-Hammerhak. Och alla hans tjänare tågade förbi på sidan om honom, så ock alla keretéerna och peletéerna; och alla gatiterna, sex hundra man, som hade följt med honom från Gat, tågade likaledes förbi framför konungen.

Det märkliga med begreppet “kreti och pleti” är dock att det i svenskan fått stå för löst och obildat folk. Jag har inte funnit någon bra förklaring till detta, men Wikipedia anger några källor där kreti och pleti uppfattats som otrevligt folk. Keretéerna dyker upp på några platser till i Bibeln. “Ve er, som bor i kustlandet, ve er, kereteer!” (Sefanja 2:5.) Men hur kommer det sig att “kreti och pleti” kommit att ses som synonymt med “den obildade massan”?

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund har ju som bekant velat göra sig till tolk för “verklighetens folk”. Kanske skulle han kunnat kalla dem kreti och pleti? Hur som helst tycker jag det är dags att uppvärdera kreti och pleti. Det finns i vår demokrati en gammal nedärvd rädsla för “massan”. Gärna demokrati, bara det inte blir för mycket, för då kan den obildade massan utvecklas till en pöbelhop.

Denna farhåga delas av både höger och vänster. Europeisk konservatism har historiskt varit aristokratisk och menat att överklassen står för det ledarskap massan behöver. Socialisterna har tänkt likadant men erbjudit ledarskap i form av fackföreningar. Kommunisterna i sin tur tog ytterligare ett steg och menade att kreti och pleti behövde ledning av ett revolutionärt avantgarde.

Med 90 år av demokrati i Sverige tycker jag dock att det är hög tid att omvärdera synen på “den obildade massan”. Den är inte så stor och obildad som 1800-talets demokratiteoretiker trodde. Förvisso är många väljare korkade, men någon gigantisk pöbelhop som behöver vägledning av en elit för att kunna leva sina liv på ett civiliserat vis finns helt enkelt inte. Det finns till och med statsvetenskaplig väljarforskning som visar på motsatsen.

Inlägg nr 1 i serien Statsvetaren läser Bibeln hittar man här:
https://stefanolsson.nu/2009/10/31/statsvetaren-laser-bibeln-
1-mose-slar-ned-kuppforsoket/

_____________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

4 reaktioner till “Statsvetaren läser Bibeln #2: Kreti och pleti, och Göran Hägglund”

  1. Se över stavningen, Stefan, eller är det medvetet som du ger KD dödsstöten? Och varför använda den gamla bibelöversättningen när det finns en ny? Blir det högtidligare då eller är det ett sätt att förvilla fienden? Är den mer innehållsrik? Den nya flyter på bättre, för oss kreti och pleti :)

  2. Jag hittade bara två felstavningar, som nu är rättade.

    Anledningen till att jag använt 1917 års översättning är att 2000 års inte fanns tillgänglig på nätet när jag skrev. Det var något fel på hemsidan, bibeln.se.

  3. Ta på glasögonen…”Den som söker,han finner.” Fortfarande står det: Kistdemokraterna

Kommentarer är stängda.