Bön förbjuds i skola

Hoppsan. Tydligen har det betts morgonbön i Karesuando skola. Det kan naturligtvis inte tillåtas av överheten. En anmälan är skickad till Skolinspektionen, och rektorn har gått ut med ett tydligt direktiv om att dylika yttringar icke för förekomma, i alla fall inte i organiserad form.

Den politiska ateismen sover minsann inte på sin post. Men varför är det så självklart att inga samfällt organiserade bönestunder ska få förekomma i den kommunala skolan? Visst, det är en grundläggande princip för vårt statsskick att ingen ska vara tvungen att delta i en religiös sammankomst som han inte gillar. Den måste därför gälla i all offentlig verksamhet. Ingen elev ska därför vara tvungen att delta i någon bönestund. Så säger lagen. Om detta finns det ingen som helst tvekan.

Men säger lagen också att frivilliga bönestunder absolut inte får förekomma? Nej, det gör den inte. Inget hindrar därför att samfällda bönestunder organiseras på frivillig grund i skolan. Det finns inget grundlagsmässigt förbud mot att be till Gud i offentliga lokaler.

Av nyhetsrapporteringen framkommer att vissa barn envisas med att på eget initiativ fortsätta med att be bordsbön inför skollunchen. Det är bra. Stå på er! Grundlagen är på er sida. All frivillig bön i skolan, även den kommunala skolan, är fullt laglig (än så länge). Det är inte skolinspektionen som bestämmer vilka rättigheter svenska medborgare har. Rättigheterna finns nedskrivna i grundlagen och om det uppstår bråk om hur de ska tolkas är det domstolarna som ska avgöra vad som är rätt och fel. Glöm inte det.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

10 reaktioner till “Bön förbjuds i skola”

 1. Just nu verkar religionen vara en extremt känslig fråga. Tja, endera ska skolan vara sekulär, alternativt kristen, muslimsk eller vad vet jag. Kolla relationerna till ursprungsfolks religioner. Verkar ändå i mina ögon som om religionen får klä skott för staters maktrelationer. o nu var jag väl ändå mild?

 2. Att elever frivilligt ber bordsböner är en sak – en annan att skolan arrangerar bönestunder. Frågan är varför skolchefen inte har agerat tidigare…

 3. Det är inte förbjudet för kommunala skolor att arrangera bönestunder. Det är bara förbjudet att kräva att alla elever ska delta.

 4. All heder åt de lärare i Karesuando skola som insett vikten av fasta värden i samhället.

  Ateismens nedbrytande och destruktiva krafter har alltför länge tillåtits härska. När det undervisas om illärorna kring så kallad genusteori och när det i utbildningsväsendet sjungs lov kring onaturliga och osunda böjelser, ja då klagas det minsann icke.

  Det måste bli slut på denna utveckling och samhället måste åter få en fast grund att stå på. Ett steg i detta är att återinföra statskyrkan vilket jag tidigare också deklarerat http://fieldmarchal.blogspot.com/2009/10/aterinfor-statskyrkan.html.

 5. @Stefan:
  “Det är inte förbjudet för kommunala skolor att arrangera bönestunder. Det är bara förbjudet att kräva att alla elever ska delta.”

  Det där var en intressant synpunkt. Hur har du kommit fram till den? Skolan ska enligt lag vara icke-konfessionell. Att arrangera bönestunder är väl i högsta grad ett konfessionellt inslag?

 6. Bön är bra,även i skolan,men det ställer stora krav på den som leder bönen. Det kan bli fel om det bara blir en opersonlig rutinsak eller om läraren försöker påverka barnen att tänka på ett visst sätt,som inte är bra för dem.
  Vad gäller genusteori så är det ett bra verktyg för att få en balans mellan manligt och kvinnligt i skola,arbetsliv osv.

  Till sist…Vem har skapat alla de människor som har andra böjelser än flertalet? Jo,Gud själv. (Jag försvarar därmed inte övergrepp mot barn.)

 7. @Ingmar

  Som du vet förekommer det årligen skolavslutningar i kyrkorna. Dessa är inte olagliga. Det som inte kan tillåtas i en kommunal skola är konfessionell undervisning, men det är det inte heller fråga om här. Konfessionell undervisning i friskolor är dock inte olaglig. Jag tror att det är du Ingmar som får kolla lite närmre vad lagen faktiskt säger.

 8. Kyrkoavslutningar är inte olagliga – förutsatt att de inte har konfessionella inslag! (Att de är olämpliga är en annan sak!) Att traditionella sommar- respektive julpsalmer sjungs torde inte göra något – de har ju ändå tappat sin innebörd för flertalet. Att prästen håller ett anförande torde också vara ok så länge det inte blir någon predikan av det hela…

  Om jag förstått saken rätt så får heller inte undervisningen i en friskola vara konfessionell. Däremot kan det UTANFÖR själva undervisningen finnas konfessionella inslag i friskolor, t.ex. bönestunder…

  Jag har inte läslust skollagen i det hänseendet, jag kan bara utgå från mina egna erfarenheter från skolans värld, samt det jag läst och hört i debatten.

 9. Tur att man i min stad kan välja friskolor som har konfessionella inslag som morgonbön, avslutningar i kyrkolokal med präst som talar om Jesus osv. Synd bara att kön dit är så lång. Det finns uppenbarligen stor efterfrågan på skolor som har traditionella normer och värderingar.

  Själv växte jag upp i brytningstiden mellan det gamla Sverige (det som alla vill tillbaka till och i vilket trygga barn växer upp) och DDR-sverige (där sosseriet, RFSU och sk Humanister råder). För de allra flesta svenskar det självklart vilket som är bäst. Och det var bl.a. därför som Alliansen vann valet 2006. Låt oss inte gå tillbaka till DDR igen!

 10. @Ingmar. Vad du hört i debatten är inte korrekt. Det finns mängder med skolavslutningar med böner, psalmer och hela köret. De är inte olagliga, trots det konfessionella inslaget. Men tror du mig inte kommer inte vår diskussion längre än så här.

Kommentarer är stängda.