Statsvetaren läser Bibeln #3: Folkmordet i Jeriko

Josuas erövring av Jeriko är en av de klassiska berättelserna i Gamla Testamentet. Genom att tåga runt staden sju dagar i följd, och på sista dagen stämma upp i ett härskri, lyckades man rasera stadens murar. Ett Guds underverk?

Njaeoäö… själva fällandet av murarna förefaller vara ett underverk, men i övrigt är det svårt att inte kalla det ett folkmord. Så här står det i texten (Josua 6:16–21):

På sjunde varvet stötte prästerna i hornen. Josua sade till folket: “Höj härskri! Herren ger er staden. Staden och allt som finns i den skall vigas åt förintelse och tillhöra Herren. Bara Rachav, skökan, skall få leva, hon och de som är hos henne i huset, eftersom hon gömde männen som vi sände ut. Akta er för det som är vigt åt förintelse, så att ni inte frestas att ta av det. Då viger ni också Israels läger åt förintelse och drar olycka över Israel. Allt silver och guld och alla föremål av koppar och järn skall helgas åt Herren och föras till Herrens skattkammare.” Nu höjde folket härskri, och man stötte i hornen. När folket hörde hornstöten höjde de ett väldigt härskri, och murarna störtade samman så att var och en kunde gå rakt in. Så intog de staden. Allt i staden, man och kvinna, ung och gammal, oxe, får och åsna, vigde de åt förintelse och högg ner.

Hela staden slaktades alltså, inklusive husdjuren. Det är detsamma som folkmord. (Rachav och hennes hushåll kom undan eftersom hon hjälpt de spejare som Josua tidigare sänt ut.)

Det är lite känsligt att säga det rakt ut med tanke på den konflikt som pågår idag i området. Historien målar ju med vår tids mått mätt ingen vacker bild av de israeliska erövrarna. Men jag skriver inte om detta för att på något vis lägga någon skuld Josuas ättlingar som lever idag.

Det är viktigt att kunna säga att ett folkmord är ett folkmord, även om det är så att man som troende kristen intuitivt hejar på Guds folk när man läser Bibeln. Många av Gamla Testamentets hjältar var oerhört brutala. Det gäller kung David och profeten Elia också. Kung David genomförde likadana etniska rensningar. Elia högg huvudet av tvåhundra Baalspräster på berget Karmel.

Det är många huvuden som rullar i Gamla testamentet, och det finns de som tycker att det är “antisemitiskt” att påpeka det. Men sanningen är den att alla folks historia ser ut på det här viset. Erövringen av Jeriko skedde för flera tusen år sedan och det finns lika många förfärliga historier att berätta om svenska erövrare.

Inte heller går det att dra några dagspolitiska slutsatser utifrån händelser som ligger så långt bak i tiden. Det vore som att försöka avgöra nutida svenska inrikespolitiska stridigheter med hänvisning till Nyköpings gästabud eller slaget vid Fyrsivall.

Inlägg 1 och 2 av Statsvetaren läser Bibeln hittar man här: https://stefanolsson.nu/category/statsvetaren-laser-bibeln.

_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: