Inget rödgrönt besked om Afghanistan

Vänsterpartiet vill ta hem Sveriges styrkor i Afghanistan. Socialdemokraterna och miljöpartiet vill ha dem kvar. Så var det med den enigheten. Kan vänsterpartiet alls sitta i regeringen?

Sveriges deltagande i Natoinsatsen i Afghanistan är den största svenska pågående militära operationen. Det är också den internationellt sett viktigaste. Sverige måste kunna ge besked till Finland, Tyskland och alla andra stater som vi nu samarbetar med om vi är med eller inte.

Om Nato lämnar Afghanistan blir det ett öppet inbördeskrig mellan Afghanska nationella armén och talibanerna, som ingen av dem kan vinna. Ska det vara Sveriges vilja efter valet i höst?

Vänsterpartiet är helt enkelt inte moget för att ta regeringsansvar. Man tror att situationen i Afghanistan är som Vietnam på 60-talet. Man tror att afghanska folket som en man kämpar mot de utländska förtryckarna. Eller något i den stilen. Det går inte att utröna vad Vänsterpartiet tror, för någon analys baserad på fakta har partiet inte.

Afghanistan är inte ett hopplöst fall. USA och Nato kommer att vara kvar i ett par år till. Det finns en någorlunda hygglig idé om vad som ska göras. Det är bara för Sverige att bestämma sig för om vi vill vara med eller inte. Läsa på och bestämma sig. Det är allt.

__________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: