Generaldirektörer om Sahlins politik

Enligt Mona Sahlin är de offentliga finanserna i kris och måste saneras. Det är i alla fall vad S påstår i sin senaste budgetmotion i riksdagen. Intressant är det därför att konstatera att generaldirektören för Ekonomistyrningsverket har helt motsatt åsikt:

De offentliga finanserna är sunda. Försvagningen mellan 2008 och 2010 är till stora delar en följd av lågkonjunkturen och den expansiva finanspolitik den fört med sig. Nu vänder den globala konjunkturen uppåt. Tillväxten stiger och arbetslösheten faller tillbaka. Sjunkande utgifter tillsammans med stigande skatteintäkter kommer att stärka finanserna på sikt, säger Hans Lindberg.

En annan käpphäst socialdemokraterna kommer att rida i valet är att skattesänkningar inte leder till nya jobb. Det strider visserligen mot grundläggande nationalekonomisk teori, eftersom skattesänkningar är ett sätt att stimulera efterfrågan i ekonomin, enligt keynesianskt tänkande.

Särskilt påstår socialdemokraterna att jobbskatteavdraget (förvärvsavdraget) är meningslöst. Intressant att notera är därför att generaldirektören för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har motsatt uppfattning:

Över en konjunkturcykel har jobbskatteavdragen, sänkningen av inkomstskatterna, helt klart betydelse för sysselsättningen. Med den politik som införts borde arbetsutbudet ha ökat, drivkraften för att söka och hitta jobb ökar om skatten är lägre och det gäller särskilt dem med låga inkomster där marginalskatterna har sänkts. Men den kraftiga finanskrisen har påverkat utbudet negativt och gett en ökad arbetslöshet.

Vänstern har media på sin sida. De har den alltid haft. Men inte myndigheterna, verkar det som. Det här är mitt fjärde blogginlägg på bara några dagar där myndigheternas generaldirektörer säger det rakt motsatta mot vad Sahlin & Co påstår.

_____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Generaldirektörer om Sahlins politik”

  1. Min gamla käpphäst (som inte är min egentligen, men jag gillar den) är att ett block, för att vinna valet måste vinna de ca 300 000 väljarna i mitten. Den grupp som kan gå lite vart som helst. Ena året Persson andra året Reinfeldt. Vinner man dem så är man hemma. Därför brukar jag ställa mig frågan om ett utspel eller företeelse attraherar de 300 000 eller inte. Som i detta fall. Kommer mittenväljarna att lyssna på vänstern som säger att regeringen sparkar på dem som redan ligger eller kommer de att lyssna på statliga myndigheter? Röstar de med hjärtat eller med hjärnan? Det är frågan.

    Vilket budskap som svenska medier kommer att pumpa ut, det vet vi redan.

    Min tips till borgarnas spinn doctors är att spela på hjärtat. Tala om rättvisa och peka på hur orättvist sossarnas förslag är. Hur det kommer att gå för de förtidspensionerade, för de arbetslösa och för de sjuka. För det kommer att gå illa. Mycket illa.

Kommentarer är stängda.