Statsvetaren läser Bibeln #4: Varför Pilatus?

En central del i evangeliet som jag i egenskap av statsvetare alltid funderat mycket över är varför översteprästerna var tvungna att gå till Pilatus för att få Jesus avrättad. Varför höll romarna rätten att utfärda dödstraff för sig själva?

Efter att översteprästerna genomfört sin rättegång mot Jesus och dömt honom för hädelse tar man honom till överståthållaren Pontius Pilatus. Johannes (18:28–31) berättar att:

Från Kajafas förde de Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade de utanför, för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick då ut till dem och frågade: “Vad anklagar ni den här mannen för?” De svarade: “Om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom åt dig.” Pilatus sade: “Ta honom då själva och döm honom efter er egen lag.” Men judarna svarade: “Vi har inte rätt att döda någon.”

Rättsläget var nog såsom Johannes beskriver. Judarna själva hade visserligen dödsstraff för hädelse inskriven i lagen (3 Mos 24:16), men var förhindrade av Rom att tillämpa det. Bengt Holmberg, professor i Nya Testamentets exegetik skriver:

Lokalbefolkningen fick i stort sett behålla sina egna rättsinstitutioner och lagar för civilmål och enkla brottmål, medan grova och politiskt viktiga brott som krävde dödsstraff ofta förbehölls den romerske guvernören, som i provinsen Iudaea på Jesu tid.

Jag har alltid frågat mig hur det kommer sig att Rom som ju inte var känt för att styra med mild hand i stökiga områden var så noga med att kontrollera dödsstraffet. En stor del av rättsskipningen låg kvar i judarnas händer. Så varför tillät man dem inte att tillämpa sina lagar just på den här punkten?

En tanke skulle kunna vara att det judiska ledarskapet misskött sitt uppdrag och orsakat folkligt missnöje. Rom skulle därför dragit in rätten att utdöma dödsstraff för att dämpa missnöjet.

Jag tror dock att det var symboliskt politiskt. Jag tror att den reella styrande effekten av dödsstraffet i sig var liten. Hot om dödstraff som politiskt verktyg brukar inte hindra folk från att begå brott. Istället var det nog den symboliska markeringen som var viktig för Rom.

Det är känt att Pilatus hade svåra problem med att kontrollera Judéen. Sannolikt pågick det ett maktspel mellan honom och det judiska ledarskapet. Att han därför dragit in rätten för judarna att utdöma dödsstraff kan ha varit just för att markera vem som bestämmer. Dödsstraffet är ju det yttersta straffet och det är viktigt för en härskare, eller vilken statsmakt som helst, att visa att det inte finns någon konkurrent. En stat kan inte ha två herrar. Att bevilja sina underordnade frihet att utfärda andra straff än just det yttersta kan därför fungera som en symboliskt viktig markör.

Det finns mer intressant att skriva om maktspelet mellan Pilatus och översteprästerna. Jag återkommer. Tidigare inlägg i serien Statsvetaren läser Bibeln hittar man här: https://stefanolsson.nu/category/statsvetaren-laser-bibeln/

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: