Har S förlorat greppet över antisemitismen i Malmö?

Håller socialdemokraterna på att tappa greppet om antisemitismen i Malmö? Judar flyttar. Men företrädare för socialdemokraterna tycker inte att det är något de kan göra något åt.

I ett civiliserat land som Sverige måste vi kunna skilja mellan judar och israeler. Alla judar är inte israeliska medborgare. De är inte ansvariga för Israels gärningar på de ockuperade territorierna.

För att kunna behålla vår värdighet som civiliserat land krävs det att vi reagerar med kraft mot dem som inte kan förstå denna enkla tanke. Det krävs politiskt ledarskap.

I Malmö verkar dock det ledande partiet, socialdemokraterna, inte vilja ta på sig den rollen. Och ännu värre än så. Det verkar till och med som att man just tror att alla judar också är israeler. Läs vad en företrädare för socialdemokraterna säger till Skånska Dagbladet:

Spänningen mellan judar och muslimer kan bara lösas genom dialog mellan de religiösa samfunden, säger han.
– Där har den judiska församlingen mycket att bidra med. Man tar inte det på fullt allvar.
Kan inte politiker vara med och skapa dialog?
– Det går inte att topp-styra från politiskt håll. Det skulle kunna ses som propaganda.
Inte ens när judar tvingas flytta av rädsla för att låta sina barn växa upp i Malmö?
– Är det så?
Ja.
– Det är allvarligt. Men det skulle förebygga om judiska församlingen tog avstånd från Israels agerande i Gaza. Det skulle hjälpa jättemycket, tror jag.

Politikerna ska inte ta ledningen för att dämpa en gryende konflikt i samhället. Judiska församlingen måste ta ställning i en politisk fråga, är budskapet.

Uselt. Jag vet att de flesta socialdemokrater i vårt land inte alls tänker så. Det här är inte ett utslag av socialdemokratisk ideologi. Tvärtom, faktiskt. Jag hoppas därför att partikamraterna i resten av landet förklarar vad politiskt ledarskap går ut på.

___________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

2 reaktioner till “Har S förlorat greppet över antisemitismen i Malmö?”

Kommentarer är stängda.