Obama på nätet, Alliansen borde ta efter

På grund av mitt jobb surfar jag omkring en del på Vita husets hemsida. Aldrig har nog en regering varit så aktiv med att kommunicera över nätet. Inför Barack Obamas tal i kongressen ikväll (State of the Union) har man spelat in små videosnuttar med samtlig ministrar.

Det är värt ett besök. Adressen är: http://www.whitehouse.gov/2010-Cabinet-Reports

Så här borde också våra ministrar göra. Allt som behövs är en videokamera, vilket numera finns i varje mobiltelefon. Filma en snutt. Lägg ut på nätet. Ju mer regeringen syns, desto bättre. Varför inte använda nätet ännu mer?

Annars går det ju lite sisådär för Obama i opinionsmätningarna. Hälsoreformen är fortfarande inte i hamn, trots att demokraterna har majoriteten i båda kamrarna. Det finanspolitiska jättestimulanspaketet fick med rätta hård kritik, eftersom det i vanlig amerikansk ordning spred ut pengar på vad som helst. Iranfrågan har inte kommit närmare en lösning. Guantanamofångarna är fortfarande fångna trots löfte om att alla skulle vara släppta eller dömda inom ett år (dvs. nu).

Jag tror dock att en rejäl uppryckning är att vänta under 2010. Något säger mig att demokraterna inte kommer att vilja utstå nesan av att Obama inte blir omvald 2012. Ska förste svarte presidenten bara sitta en period? Lagom till nästa valrörelse kommer de att jobba arslet av sig. Dessutom har republikanerna ännu inte hittat någon som kan matcha Obama, någon som är tillräckligt moralkonservativ och liberal samtidigt, och som kan ena falangerna inom republikanska partiet.

__________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se/intressant.

Statsvetaren läser Bibeln #4: Varför Pilatus?

En central del i evangeliet som jag i egenskap av statsvetare alltid funderat mycket över är varför översteprästerna var tvungna att gå till Pilatus för att få Jesus avrättad. Varför höll romarna rätten att utfärda dödstraff för sig själva?

Efter att översteprästerna genomfört sin rättegång mot Jesus och dömt honom för hädelse tar man honom till överståthållaren Pontius Pilatus. Johannes (18:28–31) berättar att:

Från Kajafas förde de Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade de utanför, för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick då ut till dem och frågade: “Vad anklagar ni den här mannen för?” De svarade: “Om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom åt dig.” Pilatus sade: “Ta honom då själva och döm honom efter er egen lag.” Men judarna svarade: “Vi har inte rätt att döda någon.”

Rättsläget var nog såsom Johannes beskriver. Judarna själva hade visserligen dödsstraff för hädelse inskriven i lagen (3 Mos 24:16), men var förhindrade av Rom att tillämpa det. Bengt Holmberg, professor i Nya Testamentets exegetik skriver:

Lokalbefolkningen fick i stort sett behålla sina egna rättsinstitutioner och lagar för civilmål och enkla brottmål, medan grova och politiskt viktiga brott som krävde dödsstraff ofta förbehölls den romerske guvernören, som i provinsen Iudaea på Jesu tid.

Jag har alltid frågat mig hur det kommer sig att Rom som ju inte var känt för att styra med mild hand i stökiga områden var så noga med att kontrollera dödsstraffet. En stor del av rättsskipningen låg kvar i judarnas händer. Så varför tillät man dem inte att tillämpa sina lagar just på den här punkten?

En tanke skulle kunna vara att det judiska ledarskapet misskött sitt uppdrag och orsakat folkligt missnöje. Rom skulle därför dragit in rätten att utdöma dödsstraff för att dämpa missnöjet.

Jag tror dock att det var symboliskt politiskt. Jag tror att den reella styrande effekten av dödsstraffet i sig var liten. Hot om dödstraff som politiskt verktyg brukar inte hindra folk från att begå brott. Istället var det nog den symboliska markeringen som var viktig för Rom.

Det är känt att Pilatus hade svåra problem med att kontrollera Judéen. Sannolikt pågick det ett maktspel mellan honom och det judiska ledarskapet. Att han därför dragit in rätten för judarna att utdöma dödsstraff kan ha varit just för att markera vem som bestämmer. Dödsstraffet är ju det yttersta straffet och det är viktigt för en härskare, eller vilken statsmakt som helst, att visa att det inte finns någon konkurrent. En stat kan inte ha två herrar. Att bevilja sina underordnade frihet att utfärda andra straff än just det yttersta kan därför fungera som en symboliskt viktig markör.

Det finns mer intressant att skriva om maktspelet mellan Pilatus och översteprästerna. Jag återkommer. Tidigare inlägg i serien Statsvetaren läser Bibeln hittar man här: https://stefanolsson.nu/category/statsvetaren-laser-bibeln/

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Hellre frihet än milimeterrättvisa

Med rätta protesterar nu en rad moderater mot partiledningens beslut att vara för statlig reglering av hur företag ska få sätta samman sina styrelser. Moderaterna är ett parti som står för fri företagsamhet. Det är viktigare att försvara denna frihet än att skapa milimeterrättivsa mellan könen.

Jag är en väldigt snäll och lojal partimedlem. Jag har inga problem med att i valrörelsen försvara ett program trots att jag inte gillar alla förslag. Tar man på sig uppgiften att företräda ett parti så är det partilinjen man ska företräda och inte sin personliga åsikt.

moderatkvinnor
Moderata politiker mot könskvotering på SvD:s debattsida.

Förslaget om könkvotering till bolagsstyrelser kommer dock att bli svårt att försvara. Jag kan tyvärr inte lova att jag tänker tala väl om det i valrörelsen.

Det strider mot den politik partiet hittills har fört. Det strider mot idén om den fria företagsamheten. Det löser inte problemet, utan riskerar att skapa misstro mellan män och kvinnor istället. Slutligen kan inte jag erinra mig någon som helst intern diskussion om detta i partiet. Dagens artikel i Svenska Dagbladet visar att inte ens riksdagsgruppen informerats om det nya utspelet.

Per Schlingmann är ingen dumskalle. Han vet vad han gör, och hans utspel om kvotering är säkerligen noga planerat. Något säger mig att kvoteringsfrågan testats på en fokusgrupp eller i någon opinionsmätning.

Men Per, om du läser det här, vi som ska tala för partiet på torget senare i höst, många av oss tycker att förslaget suger! Vi gör ingen annan analys av problemet än vad ni har gjort i Stockholm, men vi vill inte gå kvoteringsvägen. Sorry Per, men jag är inte helt säker på att vi kommer att kunna tala för det här förslaget på det sätt som du vill.

___________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Ett ämne perfekt för en C-uppsats

Läs Fredrik Reinfeldts och Per Schlingmanns debattartikel om framtidens välfärd i DN. Gör det nu. Läs det här blogginlägget sen.

Det här är ett nytt grepp i det politiska arbetet. Så vitt jag vet har inget svenskt parti gjort något liknande förr. Jag själv har deltagit i projektet.

Min bild av välfärdsjobbarna stämmer med Reinfeldt och Schlingmanns, förutom att jag vill minnas att välfärdsjobbarna alla också sa att de älskade sina jobb. Visst tyckte de att lönerna kunde vara högre, men lönen var inte varför man gillade sitt jobb, utan det var jobbet i sig som var roligt. Jag bloggadeom det redan i april förra året.

Det finns naturligtvis ett taktiskt motiv i detta också. Vi moderater vill vinna väljare och vi vill gärna göra det på sossarnas bekostnad. Sossarna har länge fått dominera allt som har med välfärd att göra.

Politisk taktik är dock inte fult alla gånger. Anledningen till att sossarna ägt välfärdsfrågorna är ju för att vi moderater varit för dåliga på dem. Nu har vi skärpt till oss. Ska man vara ett parti som vill företräda alla måste man också lyssna på alla.

Till sist är projektet också ur statsvetenskaplig synvinkel intressant. Det finns en ständigt pågående diskussion inom statskunskapen om hur kontakten mellan väljare och valda ska kunna förbättras. Partierna har ju problem med rekryteringen trots att intresset för politik är stort. Hur ska man då fånga upp medborgarnas synpunkter? Denna variant, med en centralt planerad besöks- och inlyssningskampanj, tror jag ingen har gjort förut. Ett ämne perfekt för en C-uppsats.

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Gärna minskade klyftor, men först en Louis Vuitton!

Tjejer gillar lyxiga handväskor. Så är det bara. Det är genetiskt. Inget att bli upprörd över. Låt Sahlin få ha sin väska!

Kritiken mot Sahlin är dagens sosseproblem. Det är nog bara i detta parti man kan vara så tjyvsnål att man inte kan unna sin partiledare att få ha en fin väska, som hon dessutom har fått i 50-årspresent.

sahlinsvaska

“Klyftorna kan minska och jobben sättas först” (Sahlin i partiledardebatten 20 januari).

Däremot kan man inte låta bli att skoja med sosseretoriken. Det är ju jättefult med inkomstklyftor i sossarnas värld. Vad markerar tydligare än något annat att man egentligen inte alls bryr sig än en Louis Vuitton?

_____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.