Anders Borg kommer ut som konservativ?

Är Anders Borg nyliberal, nymoderat sosselight eller konservativ? Han har ju fått heta allt möjligt. Dagens utspel krav på lagfäst överskottsmål i statsbudgeten är dock klockrent konservativt.

Borg är en konstig politiker. Ena dagen framstår han som en naiv socialingenjör, andra dagen nyfrälst feminist för att på tredje dagen återuppstå som konservativ.

Så här skriver Borg idag på DN Debatt:

Att Sverige hanterat krisen väl jämfört med andra länder beror inte bara på en ansvarsfull politik under krisen utan även på en ansvarsfull politik före krisen. Vi valde att spara i ladorna. Om regeringen hade lytt uppmaningarna från bland annat LO och Svenskt näringsliv till vidlyftiga reformer åren före krisen hade förutsättningarna att hantera krisen varit betydligt sämre. Nu valde vi i stället att öka marginalerna och agera försiktigt för att inte tvingas till besparingar och skattehöjningar.

Det är för att ytterligare inskärpa vikten av att det är så här man egentligen ska agera i finanspolitiska sammanhang, alltid, som han nu föreslår att det ska finnas en lag om ett överskottsmål.

Det är två saker som gör att jag kallar detta för typiskt konservativt. Det ena är insikten om att tillfälliga rop om att staten ska spendera pengar på allt möjligt alltid kommer att finnas. När staten har gott om pengar i kassan är det många som vill ha pengar till allt möjligt. Alla tror att festen ska pågå i evighet. Den konservative förstår att det inte kan vara så, och vägrar surt att festa loss trots att det finns gott om pengar. Alltså gör man klokt i att redan på förhand lagstifta om att man inte får bränna hur mycket pengar som helst.

Det andra är att betrakta statskassan som en hushållskassa och inte en experimentverkstad. Det går att göra mycket med statsbudgeten. Det går att manipulera konjunkturen i landet. Men likförbaskat är statsbudgeten också en kassa där pengar går in och ut, som ska finansiera välfärden. Om man vill värna välfärden kan man inte experimentera med budgeten hur som helst. En privatperson som skuldsätter sig på ett oansvarigt sätt får sedan lida för det senare. Samma sak gäller för stater. Det finns ingen smart Keynesiansk smitväg. Det har aldrig funnits det heller. Inte en Keynes själv påstod något sådant.

__________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Anders Borg kommer ut som konservativ?”

Kommentarer är stängda.