Intoleranta liberaler

Liberaler slåss för tolerans. Tror de själva i alla fall. Men gång på gång får vi exempel på liberaler som kräver statliga maktingripanden mot oliktänkare.

Dagens låtsasliberal heter Dilsa Demirbag-Sten. Hon är vanligtvis en mycket vältalig liberal kritiker av islam. Men tydligen är hon ännu en i raden av intoleranta liberaler. I sin, i och för sig fullt legitima, kamp mot långtgången moralisk relativism skriver hon i SvD att hon inte tycker att en jurist med andra värderingar än dem som finns i svenska grundlagen ska få disputera vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet:

Man kan givetvis ha synpunkter på gällande svensk lag och det ligger inom den akademiska friheten att kunna formulera också kontroversiella utsagor. Men eftersom Sayeds avhandling inte gäller juridiska teknikaliteter utan är ett angrepp på de värderingar som ligger till grund för den svenska författningen, så borde han kanske ha hänvisats till en annan institution där han hade kunnat renodla de normativa argumenten – en filosofisk eller teologisk institution, till exempel.

Hon avslutar sin artikel med att säga att det är viktigt att “våra bärande institutioner och ledare förstår och respekterar grundprincipen för våra lagar och tar sitt ansvar att stå emot opinionsvindar som blåser allt starkare”. Enligt henne skulle alltså staten i egenskap av juridiska fakulteten sagt nej till en doktorand därför att hans normativa slutsatser inte passade in på grundlagen.

Så ser den intoleranta liberalismen ut. Med maktmedel vill den trycka ned oppositionella åsikter. Det är skrämmande och vittnar om att ingen ideologi inom sig bär på en perfekt lösning för samhället. Även liberaler kan rätt vad det är slå över i att bli tyranner.

Den avhandling det handlar om utforskar ämnet huruvida sharialagar kan inkorporeras i vårt rättssystem, och kommer fram till slutsatsen att det bör gå. Diskussionen finns i andra länder också, men jag är mycket skeptisk. Sharialagar ser jag som frivilliga levnadsregler och inget som kan få statlig sanktion. På den punkten är jag helt enig med Demirbag-Sten. Men däremot skulle jag aldrig någonsin komma på tanken att tesen inte ens skulle få prövas vid en disputation. Det om något skulle strida mot de allra mest grundläggande värderingarna i vårt land.

_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

3 reaktioner till “Intoleranta liberaler”

  1. Helt fel. Avhandlingen konstaterar att Sharia-lagar redan gäller i svensk arvsrätt – för de som är medborgare i ett land med Sharia-lagar. Arvsrätten bygger på medborgarskap enligt svensk lag.

    Avhandlingen vill förändra detta, ge folk möjlighet att använda svensk lag istället. Raka motsatsen till vad Demirbag-Sten påstår.

  2. Men, Stefan, vad ska en stat göra som utsätts för angrepp i den form som DDS varnar för? Hon menar ju, bland annat, att avhandlingens tes och dess praktika är en led i att sakta inför sharialag i Sverige. Om det är sant att det finns försök att underminera svensk grundlag – vad ska då staten göra? Jag håller dock med dig i princip, vid en akademi ska vilken tes som helst få prövas. Allt annat vore medeltid. (Nej, förresten det var rätt bra på medeltiden. Jag menade att allt annat vore som i en socialistisk-kommunistiskt stat. Typ DDR.)

  3. Har vi överlevt kommunismen ska vi kunna överleva detta också. Det har skrivits galet kommunistiska avhandlingar vid Uppsala universitet också. Idag skrattar vi åt dem.

Kommentarer är stängda.