Strid om varje kvadratmillimeter

Östra Jerusalem har varit i media mycket på senare tid. Det senaste slitningarna mellan USA och Israel handlar om det. Den israeliska regeringen har precis godkänt att 1600 nya lägenheter för bosättare ska tillåtas i denna del av staden. För mig var det mesta omkring detta problem okänt. De flesta vet att halva Jerusalem ligger på ockuperad mark, men hur många vet att hälften av alla hus i Östra Jerusalem är svartbyggen? Hur många vet att Israel låter en bosättarorganisation leka arkeologer?

I onsdags var vi på en rundtur i Östra Jerusalem. Guide var Itamar Shapira från Israeli Committee Against House Demolition, en organisation som arbetar med att försöka förhindra att palestinier får sina hem rivna.

Konflikten här nere är så polariserad att det är svårt att få opartisk information och en aktivist ger naturligtvis sin version. Trots det finns det mycket som ändå framstår som obegripligt och där man undrar hur israeliska staten tänker

Östra Jerusalem är en fattig stadsdel där minst hälften av alla hus är svartbyggen. Ungefär 150 000 personer har sina hem i dessa hus. Palestinier får nästan aldrig bygglov, men bygger ändå. Utan bygglov får man inte tillgång till avlopp och vatten. Följden blir att man tjyvkopplar in sig på vattenledningarna. I och med det sjunker trycket i ledningarna. Därför har varje hus skaffat sig sina egna vattentankar på taket för att få ett ordentlig vattentryck i sina kranar. De svarta tankarna finns på varje hus.

IMG_0264#

Samtidigt finns det bosättningar för israeler insprängda mellan svartbyggena. Byggda med bygglov, och med kommunalt vatten och avlopp.

I östra Jerusalem pågår också en strid i det område som heter Silwan. Området ligger precis inpå Gamla Stan och utgör en del av det som en gång var det antika Jerusalem. Man tror att detta var en del av kung Davids Jerusalem.

Bosättarorganisationen El Ad har här skapat något man kallar för City of David. Det är ett stort arkeologiskt utgrävningsprojekt. Tanken är att man ska gräva ut området och göra ett museum av det. Problemet är bara att det råkar bo folk här. Det är ett bostadsområde. Husen är ruffiga och de boende är palestinier, men det finns ändå där. De boende fruktar att de ska få sina hus rivna vilken dag som helst.

Mycket märkligt är det också att se att det är en bosättarorganisation som har fått uppdraget att göra utgrävningen. Hur konstigt är inte det? Vi talar om en utgrävning i ett av de arkeologiskt mest intressanta områdena i världen. En utgrävning av detta slag borde rimligen utföras av ett universitet, kan man tycka och inte av en politisk organisation.

Allt som rör markanvändningen i östra Jerusalem är politiskt sprängstoff. Det finns inte en kvadratmillimeter som inte är omtvistad. Vad som utgör östra delen av staden kan man se på den här kartan. Det är inte helt självklart vad som ingår, eftersom stadens gränser är mycket godtyckliga. Starkt förenklat kan man dock säga att östra Jerusalem är den del av staden som kontrollerades av Jordanien fram till 1967, Gamla Stan inkluderad.

______________________
Jag befinner mig i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). Desynpunkter/reflektioner som uttrycks ovan är personliga och delas inte nödvändigtvis av mina uppdragsgivare. Om du vill publicera hela eller delar av denna artikel eller sprida den vidare, var vänlig kontakta mig och/eller någon av de ansvariga på Sveriges Kristna Råd; Joanna Lilja (joanna.lilja@skr.org) eller Johanna Wassholm (johanna.wassholm@skr.org).
______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: